Forbudet mot salg av tobakk og alkohol i Ålesund blir opphevet. Brennevinskortene som er oppbevart på politikammeret vil bli utlevert over nyttår. Forbudet ble innført 31. mars, som represalie fra Terboven etter motstandsarbeid og englandstrafikken fra “Lille London”. (20.12.1942)