Jaktvåpen for sesongen 1943 vil bare bli utlevert til dem som er i besittelse av en attest fra NS-ordføreren i vedkommende kommune som viser at de er politisk pålitelige, heter det i en kunngjøring fra sjefen for det tyske sikkerhetspolitiet. (09.11.1942)