Seks nordmenn omkommer når panamaregistrerte SS El Lago blir torpedert av en tysk ubåt på reise fra Island til USA. (11.10.1942)