Norge har aldri hatt så mange registrerte røykere som under okkupasjonen. To millioner mennesker er berettiget til tobakk, og i alt blir det utdelt 1 070 000 tobakkskort. Rasjoneringen gir kvinner én sigarett per dag, mens menn får det dobbelte. 53 000 tilleggskort for tobakk blir gitt til sjøfolk, fiskere, skogs-, land- og jordarbeidere. Tusener begynner å røyke og rasjonene blir tatt ut. Tobakk er også hjemmeindustri, og familier kan bruke maks ti prosent av sitt dyrkingsareal til dette formålet. (11.10.1942)