Lykkespill om penger er forbudt, men pokerspill om penger har bredt om seg mange steder i landet. På løkkene i Oslo, langs Mjøsa og mange andre steder spilles det hardt i disse sommerdager, og ofte til langt på natt. Politiet advarer – og griper også inn. På Hamar taper en mann 1400 kroner i løpet av én natt. Ulovlig omsetning av brennevin og tobakk i tilknytning til pokerspill blir rapportert. I Kristiansund er det innbrakt 30 pokerspillere til politistasjonen, og kort og penger er beslaglagt. Fra Skien, Gjøvik og andre byer meldes det om liknende razziaer. (05.08.1942)