Antallet syke fanger i leiren i Beisfjord har økt dramatisk fra 87 syke 5. juli til 310 syke i dag. Utpå kvelden lyder skuddsalver i fangeleiren. Flere grupper av fanger er ført bort til en stor grav og blir skutt. Noen fanger barrikaderer seg i den ene sykebrakken og vil ikke komme ut. SS tenner på brakken som brenner ned med de syke inni. De som hopper ut av vinduene blir skutt. Til sammen 287 fanger blir drept i løpet av natten. Handlingene utføres på direkte ordre fra Terboven, som besøkte leiren for to dager siden. Påskuddet er at en tyfusepidemi ikke skal smitte til tyske militære og lokalbefolkningen. Hendelsen går senere under navnet Beisfjordmassakren og viser seg å være det største massedrapet i Norge under krigen. Resten av fangene, 588 tilsynelatende friske, sendes til karantene i en leir på Bjørnefjell/Øvre Jernvann. (17.07.1942)