Ni nordmenn fra Mandal dømmes av tysk krigsrett til tukthusstraffer på ett til to år og lengre fengselsstraffer for ulovlig omgang med krigsfanger. (11.07.1942)