DS Kongshaug av Haugesund (8 drept), DS Røsten av Tønsberg (7 drept) og DS Bokn av Haugesund (12 drept) blir torpedert av den hurtigående tyske E-båten S70. (09.07.1942)