I disse dager har annenhver tobakksbutikk nærmest blitt kunstsalong, med malerier og andre kunstgjenstander, og de andre butikkene handler med omtrent alt annet enn tobakk. Årsaken er at omsetningen av tobakk har gått sterkt ned etter at forretningenes kvoter er skåret ned til omtrent 40 prosent av 1939-kvantumet. Senere bestemmer prismyndighetene at tobakksforretninger ikke får lov til å handle med eksempelvis klippfisk eller andre varer. (14.04.1942)