«I dag på toårsdagen for invasjonen av Norge fornyer vi vårt løfte om at Norge igjen skal bli fritt og uavhengig. Vi vet at til slutt vil rettferdigheten seire. Den norske ånd er ubøyelig, og det norske folks tro og dets tillit til frihetens prinsipper er urokkelig», sier kong Haakon i en radiotale over amerikanske radiostasjoner fra London. Han skryter også av den amerikanske presidentens velvilje overfor sin svigerdatter og barnebarn: http://virksommeord.no/tale/671/
(09.04.1942)