Fra prekestolene over hele landet leser prestene denne første påskedag opp «Kirkens grunn. En bekjennelse og erklæring». Det er et seks kapitler langt dokument med brodd mot myndighetene. Prestene bryter med staten og legger ned sine embeter. Kirkens Samråd vedstår seg forfatterskapet av erklæringen. Dokumentet er stort sett ført i pennen av den avsatte biskop Berggrav. Statspolitiet begynner allerede i ettermiddag å etterforske dette og innkalle til avhør. Erklæringen avsluttes slik:

(05.04.1942)