Familien Larssen/Frognes tilbringer påska på hytta. Her er det tannpuss rett utenfor. Fra venstre: Ukjent, Thrond Frognes og Inger Frognes. (Foto: Ingelinn Kårvand/Norsk Industriarbeidermuseum) (04.04.1942)