Etter at biskopene har lagt ned sine embeter, har Kristent Samråd besluttet at prestene skal gå til aksjon og nedlegge den statlige delen av sine embeter. De har arbeidet med et kirkelig verdidokument ved navn Kirkens Grunn, som er en teologisk-kirkelig erklæring. Planen er at prestene skal gå til aksjon i morgen, 1. påskedag. Noen prester har fått dokumentet i god tid før aksjonen, andre i dag, og teksten skal leses opp i kirkene. De fleste prester skriver under erklæringen om embetsnedleggelsen straks de får dokumentet, fordi det er en ventet aksjon. (04.04.1942)