59-årige Lauritz Østli fra Vinger, som ble arrestert i februar for å inneha våpen, blir sendt til Sachsenhausen etter et opphold på Grini. Der dør han etter kort tid av lungebetennelse. Han etterlater seg kone og 10 barn. (03.04.1942)