Virksomheten til Organisation Todt, som utfører bygge- og anleggsoppdrag i okkuperte områder, er trappet kraftig opp i Norge etter at Albert Speer overtok som tysk rustningsminister. Arbeidet organiseres nå under Einsatzgruppe Wiking, som fra i dag er operativ med hovedkvarter i Oslo under ledelse av Willi Henne. (01.04.1942)