Mange må gi avkall på den tradisjonelle påsketuren til fjells i år. Det er strengt forbudt å reise på påskeferie med bil, politiet kontrollerer utfartsveiene fra byene. Ingen ekstratog er satt opp, og på fjerntogene må man ha spesiell reisetillatelse. (01.04.1942)