MT Charles Racine av Stavanger blir torpedert og senket av den italienske ubåten Giuseppe Finzi, på reise fra England til USA. Mannskapet på 41 blir reddet. (10.03.1942)