I henhold til en midlertidig lov undertegnet Quisling, forbys barn under 16 år å ferdes alene på offentlig sted mellom kl. 21 og 5 fra 1. september til 1. april. Politiet kan ta i forvaring barn som påtreffes alene utendørs. (02.03.1942)