DS Birk sliter seg fra ankringsplassen utenfor Kirkenes i sterk storm, mens kapteinen og førstemaskinisten er på land. Skipet er ikke å finne, og blir sporløst borte sammen med de 26 som befinner seg om bord. (15.02.1942)