I et brev til kirke- og undervisningsminister Skancke protesterer biskopene mot loven om ungdomstjenesten. Det er klar tale: Biskopene understreker at man ved dåpen legger ansvaret for barnas oppdragelse på foreldrene og at kirken og skolen skal støtte dem i denne gjerningen. Det vil falle i minister Skanckes lodd å sette loven i verk, så derfor går brevet direkte til han.

(14.02.1942)