Etterretningsagenten Bjørn Rørholt går i land i Trondheim med en radiosender. Hans oppdrag for den britisk-norske etterretningstjenesten er å dekke slagskipet Tirpitz, og særlig holde London underrettet hvis skipet stikker til sjøs. Tirpitz blir nå fulgt av flere og flere agenter. (14.02.1942)