Et utvalg lærere i folkeskolen og de høyere skoler sender ut en erklæring til Kirke- og undervisningsdepartementet. Alle lærere anmodes om å undertegne erklæringen. Erklæringen får etter hvert 90 prosent oppslutning i byene, noe mindre på bygdene.

(12.02.1942)