Wilhelm Hansteen blir utnevnt til forsvarssjef hos Kongen i statsråd i London. Med dette blir Forsvarets Overkommando gjenopprettet; denne har ligget brakk siden juni 1940. Bildet viser, fra venstre, Bjarne Øen, E. Marstrander, Wilhelm Hansteen og Paul M. Strande fra overkommandoen i London. (06.02.1942)