Politidepartementet sender ut et rundskriv der politiet bes om å påse at jøder fyller ut et skjema i tre eksemplarer med personopplysninger (navn, fødested, fødselsdato og familieforhold). (06.02.1942)