Hjem

1942
26/07/1942

Ved høymessen i alle kirker leses meldingen fra bispemøtet i juni om Den midlertidige kirkeledelse opp. Det leses også opp et gjentatt budskap om bruddet med staten. Dette nye øverste organet for kirken er dannet på grunnlag av en felles forståelse av at kristen-Norge står sammen mot nazismen. Formann er Ole Hallesby. Innen få dager erklæres Den midlertidige kirkeledelse forbudt av Kirkedepartementet. (26.07.1942)

25/07/1942

MT Tankexpress av Moss blir torpedert og senket av en tysk ubåt sør for Kapp Verde. Hele mannskapet kommer fra det med livet i behold i tre livbåter og blir senere tatt opp av britiske HMS Lightning. (25.07.1942)

25/07/1942

I følge en norsk-britisk avtale skal det britiske flyselskapet BOAC overta den norske flyruten Stockholm-Skottland. Selskapet overtar de norske flyene og bærer alle utgifter, men lar norske myndigheter disponere 50 prosent av alle plasser på ruten. (25.07.1942)

24/07/1942

Eksilregjeringen innfører verneplikt for norske kvinner som oppholder seg i Storbritannia, slik som for menn. De skal gjøre tjeneste i den norske forsvarsmakt fra det året de fyller 18 til det året de fyller 40. Frem til 1945 vil det være kvinnekorps i hæren, marinen og flyvåpenet både i Storbritannia og Canada. (24.07.1942)

23/07/1942

NS kommer med ny lov som skjerper steriliseringsloven av 1934. Loven åpner for mer bruk av tvangssterilisering og retter seg mot “mangelfullt sjelelig utviklede” eller uhelbredelig sinnssyke enkeltindivider. Det viser seg at omstreifere, de såkalte taterne, blir overrepresentert blant ofrene for loven. Loven er til “vern av folkeætten”, og noen i NS tar til orde for enda sterkere tvangsmidler: Avlivning av “håpløst sinnssyke”. (23.07.1942)

22/07/1942

En befrielsesaksjon blir satt i gang av Osvald-gruppen i Oslo. Jens Ropstad og Rolf Henry Karlson, som tidligere ble arrestert for illegal virksomhet, skal settes fri. Med falske utleveringspapirer og kamuflert med statspoliti-uniformer klarer Sverre Svendsen og Asbjørn Sunde å få utlevert fangene fra Oslo Kretsfengsel. Etter en tid i dekning kommer både Ropstad og Karlson seg til Sverige. (22.07.1942)

22/07/1942

Et nytt tysk soldathjem innvies i bygningen til Oslo Militære Samfund ved Akershus festning. (22.07.1942)

22/07/1942

De 588 fangene som har blitt sendt fra Beisfjord til Bjørnefjell i karantene, har flere lidelser i vente. I leiren på Bjørnefjell er ingen brakker bygd, så fangene må sove rett på mosen i to uker. De må selv bygge leiren. To dager etter ankomsten må alle fanger løpe rundt leiren seks ganger. De som ikke makter dette blir skutt. Bildet viser leiren når de har fått på plass brakker. (22.07.1942)

21/07/1942

Det kunngjøres at alle frontkjemperes familier vil få 14 dagers gratis landopphold i sommer. (21.07.1942)

21/07/1942

Alle trav- og galoppløp på offentlige baner innstilles i perioden 14. september til 14. oktober. Dette gjøres fordi all tilgjengelig hestekraft og folkehjelp skal kunne disponeres for innhøstingsarbeidet. (21.07.1942)

21/07/1942

Germanske SS Norge opprettes med politiminister Jonas Lie som leder. Den blir en nasjonalsosialistisk soldatorden underlagt Nasjonal Samling og knyttes enda nærmere til nazi-Tyskland. Alle fra SS Norge er automatisk tatt opp. Opptakskriteriene er at man må tilfredsstille bestemte “rasemessige”, fysiske og karaktermessige krav. Man må også være ustraffet og enten være medlem i NS eller ha gjort tjeneste i Waffen-SS eller Den norske legion i minst ett år. (21.07.1942)

20/07/1942

Det kommer ny episode av Norsk ukerevy, som blant annet handler om husstellkurs med NS’ kvinneorganisasjon og kamerataften for frivillige i Waffen-SS og Den norske legion. https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1942/FMAA42003542/avspiller (20.07.1942)

19/07/1942

DS Port Antonio av Oslo blir senket av en torpedo vest for Havana. Kapteinen og tolv av besetningen omkommer. Elleve personer overlever i en livbåt og kommer seg til Santa Lucia. (19.07.1942)

19/07/1942

Mobiliseringsordren for Den norske brigaden i Skottland blir utvidet til å omfatte kvinner. Både hæren, marinen og flyvåpnene skal opprette egne kvinnekorps. Kvinner innrullert i hæren blir organisert i Norsk kvinnekorps. På det meste kommer det til å tjenestegjøre 466 kvinner her, inkludert autoriserte sykepleiere. De fleste av disse kommer i tjeneste ved Skottlandsbrigaden. (19.07.1942)