Hjem

1942
27/06/1942

LOs sentrale illegale Faglig Utvalg, som koordinerer motstandsarbeidet i fagbevegelsen, sender ut et opprop mot tvangsarbeid på tyske militære anlegg. Det heter blant annet: “Nei, la tyskerne utføre sitt krigsarbeid selv. Du som blir tatt ut til slikt arbeid: Nekt å reise!” (27.06.1942)

26/06/1942

BAKGRUNN: Både kystsamer og reindriftssamer får sine levekår relativt forbedret under okkupasjonen. De har mat, og deres salgsprodukter, fisk og kjøtt, blir sterkt etterspurt av tyskerne. I tillegg kan samer, som andre befolkningsgrupper nordpå, skaffe seg ekstrainntekter gjennom tyskerarbeid, transporttjenester og tvangsutleie av husrom. Tyskerne har ingen raselære der samene er plassert og beskrevet. Samene ses på som en eksotisk folkegruppe som de betrakter med en turists øyne. Men et par unntak finnes: Terboven bestemmer at samejenter som får barn med tyskere ikke skal få plass eller pleie på Lebensborn-hjem (SS-organisasjonens mødrehjem), og Himmler mener etter hvert at det er riktig å beskytte samenes “rene blod”. Ut over dette kjennes ingen spesielle tyske tiltak mot samer. Mange ledere i NS ser derimot på samene som en laverestående rase som må holdes atskilt fra andre nordmenn. Denne tanken sysler NS-folk videre med når Finnmark og Nord-Troms senere skal tvangsevakueres. Det mange ikke vet, er at mange samer fungerer som grenseloser og hjelper landsmenn med å flykte over til Sverige. Bildet viser en same og en tysk offiser under en røykepause. (26.06.1942)

26/06/1942

Landets apoteker har fordoblet omsetningen det siste året. De får nå månedlige kvoter av medisiner og prøver å drøye disse mest mulig. Folk går mer til legen enn tidligere, og de kjøper stadig mer medisiner. En rekke apotekervarer er nå rasjonert; blant annet kan magepreparater som tidligere var frie nå bare selges mot resept. (26.06.1942)

26/06/1942

Jernbanearbeider og jøde Moses Martin Bergmann blir arrestert. I november blir han sendt til Auschwitz med sin kone Ruth og barna Else Marie og David. Alle dør der. (26.06.1942)

26/06/1942

Konsultativ statsråd Johan Ludwig Mowinckel går av. Det har lenge pågått en strid om Mowinckel: Det er konsensus i London-regjeringen om at hans holdning under Riksrådsforhandlingene i 1940 var defaitistisk, blant annet ved at han viste forståelse overfor forhandlingene med tyskerne. Nygaardsvold har foreslått at Mowinckel drar til USA for å lede Nortraship, noe Mowinckel selv har kjempet imot. Likevel insisterer Nygaardsvold, og en bitter Mowinckel aksepterer stillingen i New York. (26.06.1942)

25/06/1942

Det bombes kraftig i Vardø. Det tyske luftvernet skyter mot flyene, men Vardø blir hardt rammet. Til sammen blir det droppet minst 19 bomber, og én av bombene faller omtrent 15 meter fra lærebrukets internatbygning som er i bruk som sykehus. Bygningen blir sterkt skadet av bombesplinter og steinsprut. Det blir også kastet ned en del flyveblader fra flyene. Flyvebladene blir samlet opp og avlevert til Hafenüberwachungstelle. Til sammen blir én kvinne, Berntine M. Bersvendsen, og to menn, Kristoffer S. Gjerde og Luther M. Larsen, drept. To kvinner blir såret. 34 bygninger blir skadet, enkelte så mye at de må rives. (25.06.1942)

25/06/1942

Spillegalskapen florerer, og stadig flere prøver lykken på totalisator. Det er tydelig at folk har flere penger mellom hendene på de største trav- og galoppbaner på Østlandet, og de sitter løst. På én helg blir det omsatt for to millioner kroner, det mangedobbelte av det som tidligere var normalt. (25.06.1942)

25/06/1942

Motstandskvinnen Abelone Møgster (58) fra Austevoll blir arrestert for å ha hjulpet englandsfarere i flukt fra Norge til Storbritannia. Hun blir tatt til fange sammen med sin bror, og begge blir overført til Bergen kretsfengsel og utsatt for grov tortur. Senere overføres Abelone til Grini, videre til kvinneleiren Ravensbrück som NN-fange og senest til utryddelsesleiren Mauthausen i Østerrike. Hun blir til slutt reddet av de hvite bussene og blir den eldste norske kvinnen som overlever fangenskapet som NN-fange. (25.06.1942)

25/06/1942

Hver dag kan man iaktta folk som fyller kurver og sekker med løvetann. Det er kaninholdere som er ute på “matauk”. Løvetann er utmerket tilleggsfôr til kaninene. Veiskråninger og jorder hjemsøkes, og her er det nok å ta av. Fullt så glade er ikke bønder som ser at folk tråkker ned den spirende grøden på åkeren. (25.06.1942)

25/06/1942

Kristian Ottosen, som sammen med Theta-gruppen i Bergen driver med illegal radiokommunikasjon og sabotasjeoppdrag, blir arrestert og ført til Bergen kretsfengsel. Han blir utsatt for omfattende tortur, men lykkes i å ikke oppgi andre navn eller røpe kjennskap til gruppen. Senere sendes han til Grini og Sachsenhausen, før han blir NN-fange i Natzweiler og andre leire. Mot krigens slutt blir han hentet ut av de hvite bussene og blir forfatter som skriver banebrytende dokumentasjon om Tysklands-fangene. (25.06.1942)

25/06/1942

Tyskerne har aksjon mot flere motstandsgrupper i Bergensområdet, blant andre etterretningsgruppen CX. Aksjonene medfører omtrent 50 arrestasjoner. (25.06.1942)

24/06/1942

Det kommer ny episode av Filmavisen, som blant annet handler om Quislings besøk ved Østfronten, førertinget og paraden i Oslo, borgartinget i Sarpsborg og jonsokstevnet på Hamar. https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1942/FMAA42003342/avspiller (24.06.1942)

24/06/1942

Lensmannen i Brandbu har knepet 14 hjemmebrennere som har stjålet melasse fra forskjellige gårdsfjøs og brukt den som råstoff i produksjonen. De impliserte har arbeidet i tre “kokelag”, og det er beslaglagt tre apparater. En av dem som arresteres, angir som grunn at de er svært misfornøyde med tildelingen på de lovlige brennevinskortene. (24.06.1942)

24/06/1942

En mann fra Kiberg i Finnmark er av en tysk krigsrett dømt til døden og skutt etter å ha hatt “ulovlig forbindelse med en fiendtlig stat”. (24.06.1942)