Hjem

1942
10/09/1942

Det er ett år siden Viggo Hansteen (40) og Rolf Wickstrøm (28) ble henrettet etter melkestreiken, og folk i Oslo hedrer mennene ved å male sorte kors på veggene over hele hovedstaden. Tyskerne gjør sitt for å male over de sorte korsene. Legg merke til den grå flekken til venstre for inngangsdøra til fargehandelen på hjørnet av Briskebyveien og Holtegaten. (10.09.1942)

10/09/1942

Det illegale tidsskriftet Fri Fagbevegelse iverksetter en aksjon med utmeldelse fra LO. Med bladet følger et utmeldingsskjema. Leder for aksjonen er Faglig Utvalgs leder Halfdan Jønsson. I tidsskriftet heter det at Quisling 25. september skal avholde et riksting oppbygd av organisasjoner og deretter la disse inngå i et riksting som skal danne “legalt” grunnlag for Quislings regjering. Parolen om å melde seg ut utløser en storm av begeistring, og aksjonen medfører masseutmeldelser.

(10.09.1942)

09/09/1942

Fyrbøter Håkon Fredrik Junker fra Skien, som seiler i alliert fart på DS Portland, blir “sinnsforvirret” etter en torpedering og hopper i sjøen og drukner ved en havn i Cuba. (09.09.1942)

09/09/1942

Det er så tørt i Lofoten at vannsituasjonen i kraftmagasinene er prekær, og det er allerede innført strømrasjonering. Varmeovner skal avstenges, og det er fastsatt kvoter for kokestrøm. (09.09.1942)

09/09/1942

48 melkeprodusenter i Ringsaker anmeldes til prispolitiet for å ha unnlatt å levere de fastsatte kvanta melk til meieriet. (09.09.1942)

08/09/1942

Noen uker etter at Finn Koren ved den norske legasjonen i Bern har informert eksilregjeringen om jødeutryddelsene, videresender legasjonen i Bern et nytt notat til regjeringen i London. Notatet er utarbeidet av den norske konsulen i Vichy og beskriver forfølgelsene av jødene i den ikke-okkuperte delen av Frankrike. (08.09.1942)

08/09/1942

Sentralkomitémedlem i NKP, Bjarne Dalland, som ble arrestert i november 1940 og senere løslatt, blir arrestert på nytt. Dette fordi han har fortsatt det illegale arbeidet, samarbeidet med Asbjørn Sunde og blitt sentral i virksomheten på Vestlandet. Samtidig som Dalland blir arrestert, blir også 15-20 andre kommunister arrestert. (08.09.1942)

08/09/1942

Det er akutt mangel på emballasje i apoteker og parfymerier. Det gjelder tuber, flasker, krukker og liknende. Man må ha med emballasje selv for å få kjøpt produkter fra disse butikkene. (08.09.1942)

07/09/1942

Vidkun Quisling overrekker fane til NS’ politiminister og leder (SS-Standartenführer) av 1. politikompani, Jonas Lie, på Slottsplassen i Oslo noen dager før avreise til Østfronten. Kompaniet inngår i Den Norske Legion og reiser til Leningrad senere i høst. (07.09.1942)

07/09/1942

Det kommer ny episode av Norsk ukerevy, som blant annet handler om kretsstevne for NS i Sogn, fotballkurs på Bislett og propaganda for NS’ arbeidstjeneste. https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1942/FMAA42003842/avspiller (07.09.1942)

07/09/1942

I Berlin har en krigsrett dømt 15 nordmenn fra den såkalte Alværgruppen i Bergen, som har sittet som NN-fanger i konsentrasjonsleirer siden mars/april i 1941, til døden. De fleste blir straks skutt, mens de øvrige henrettes i oktober. Dødsdommene blir ikke gjort offentlig kjent i Norge. (07.09.1942)

07/09/1942

Alle grønnsaker bortsett fra kålrabi skal rasjoneres. Fra 15. september er alt salg av grønnsaker fra torg forbudt, og detaljister kan bare selge til faste kunder som selv ikke dyrker grønnsaker. Den som dyrker grønnsaker på mer enn et halvt mål jord, har plikt til å selge avlinger fra den delen av dyrkingsarealet som overstiger 50 kvadratmeter for hver av husstandens medlemmer. Er arealet til grønnsaksdyrking på under 50 kvadratmeter, kan man bruke avlingen selv. I Nord-Norge gjøres grønnsaksrasjoneringen foreløpig ikke gjeldende. (07.09.1942)

07/09/1942

Foruten Håkon Eriksen blir seks andre personer henrettet i Trandumskogen. Alle er dømt til døden av SS- und Polizeigericht Nord, på grunn av illegalt arbeid eller sabotasje. (07.09.1942)

07/09/1942

Håkon Eriksen henrettes etter å ha fått dødsdom for å ha sprengt et bilverksted. Han deltok også i attentatet mot Statspolitiets kontor i Henrik Ibsens gate i Oslo. Hans siste ord er: “Heller dø stående enn knele levende”. (07.09.1942)