Hjem

1940
07/03/1940

31 år gamle Lars Johannessen, 3. styrmann på handelsskipet M/S «Vestvard», ligger til kai i Narvik og laster for New York. Senere, i september når okkupasjonen av Norge er godt igang, skal båten bli torpedert av tyskerne, og Lars melder seg som frivillig i Den norske marinen. Det skal vise seg at Lars kommer til å tjenestegjøre for marinen gjennom hele krigen. (07.03.1940)

07/03/1940

Avslutningen på vinterkrigen mellom Finland og Sovjetunionen blir innledet i dag. Det blir gjort forhandlinger i Moskva, og sovjeterne krever å få overta noen landområder fra Finland (rødt). (07.03.1940)