Hjem

1940
01/04/1940

Den britiske marinen sender ni ubåter, to franske ubåter og én polsk ubåt til havområdene nær Danmark og Norge for patruljering. De vil vente på en eventuell tysk invasjon. (01.04.1940)

01/04/1940

Hitler har satt datoen for invasjon av Danmark og Norge: 9. april. To divisjoner skal sendes til Danmark og seks divisjoner til Norge, mens den tyske marinen skal assistere operasjonen. Luftwaffe skal også bistå fra lufta. (01.04.1940)

01/04/1940

Britene planlegger minelegging av norskekysten og vil gjennom «Plan R4» lage en plan for å reagere på eventuell tysk invasjon av Norge: De vil sende en infanteribrigade til Narvik og bataljoner til Trondheim, Stavanger og Bergen. (01.04.1940)

01/04/1940

Odelstinget har vedtatt et tillegg til loven om filmsensur: Sensuren gis fullmakt til å forby krigførende lands propagandafilmer som kan skade rikets interesser. (01.04.1940)

29/03/1940

Det er ved kongelig resolusjon bestemt at alle norske skip i krigsfarvann skal ha redningsvest eller redningsdrakt til hvert medlem av besetningen. (29.03.1940)

29/03/1940

Den tyske ubåten U-21 er internert i Kristiansand etter å ha grunnstøtt ved Ryvingen utenfor Mandal. Mannskapet tilbød en norsk fisker en stor, tysk pølse dersom han tauet dem fri, men han valgte i stedet å varsle politiet. (29.03.1940)

28/03/1940

Under krigsrådet i dag klager den franske generalen Gamelin på statsministrene: «Først hadde vi Daladier, som ikke ville gjøre noe som helst. Nå har vi fått Reynaud, som vil ha oss til å gjøre alt!» (28.03.1940)

28/03/1940

I krigsrådet i London går britene med på et fransk forslag om å legge ut miner i norsk farvann. Operasjon Wilfred forberedes og planlagt oppstart er 5. april. Hensikten er å forhindre frakt av jernmalm til Tyskland samt provosere tyskerne til en aksjon som legitimerer alliertes hjelp til Norge. Ilandsetting av allierte tropper i Narvik, Stavanger, Bergen og Trondheim er fortsatt et mål. https://www.youtube.com/watch?v=yQKAq-0aJEY

(28.03.1940)

27/03/1940

Våren er sen i år. Det meldes om temperatur på -3,4°, snødybde på 38 cm og 11,5 mm nedbør siste døgn på målestasjonen på Blindern. (27.03.1940)

27/03/1940

Det er avgjort at det allierte krigsrådet skal komme sammen i London i morgen. Den nye franske statsministeren Reynaud har levert et notat der han mener at de allierte snarest bør ta kontroll over norsk sjøterritorium. Han presiserer: «Tyskland har fått lov til å misbruke Norges nøytralitet for å dekke sine sjøkrigsoperasjoner». Statsminister Chamberlain har imidlertid gjort sitt standpunkt klart: Han mener en slik drastisk og oppsiktsvekkende aksjon bare kan rettferdiggjøres dersom målet er viktig nok til å veie opp for kritikken som vil komme, især fra USA. Dessuten mener han at svensk malmtrafikk kan sendes til Tyskland via et snart isfritt Østersjøen. Britene holder fast på en såkalt diplomatisk aksjon, det vil si et varsel med så alvorlige formuleringer at det burde få nordmennene til å velge side/ikke være nøytrale lenger. (27.03.1940)

(Bildet: Neville Chamberlain)

27/03/1940

Den tyske ubåten U-22, med 27 besetningsmedlemmer ombord, forsvant i Nordsjøen i dag. Det er mulig den har gått på en mine, men det vet man ikke sikkert. Ubåten har senket tre britiske marineskip og flere sivile skip siden november. (27.03.1940)

26/03/1940

MS Cometa har blitt torpedert og senket av den tyske ubåten U-38, på vei fra Ålesund til Buenos Aires. Besetningen fikk varsel om å forlate skipet innen en time. Så ble skipet torpedert. Alle 42 ombord overlevde og ble plukket opp av et britisk fartøy. (26.03.1940)

26/03/1940

Hitler gir i dag et signal som alle de utvalgte venter på: Han ønsker å gjennomføre invasjon av Norge. Den tyske marinens øverstkommanderende, Raeder, noterer: «Gjennomføring er formålstjenlig så snart som mulig, senest 15. april, for deretter blir nettene for korte. […] Det kan antas at nordmennene ikke vil fatte beslutning om å åpne ild hurtig nok». (26.03.1940)

(Bildet: Raeder, Hitler og Keitel, 1940)

26/03/1940

General Falkenhorst, som har forhåndsbestilt flere rom på KNA-hotellet i Oslo fra 9. april, legger for tiden detaljerte planer om invasjon av Norge. Hans oppdrag er rent militært, mens det er sendemann (ambassadør) Curt Braüer som uvitende skal få ansvar for inngrep i norsk politikk, forvaltning og økonomi. Bräuer har på vegne av tyskerne oppsøkt utenriksminister Koht og klagd over britiske inngrep mot tysk skipsfart i norsk område. Han formidler at Tyskland selv kan komme til å «overta vernet» av norsk område. På dette tidspunktet vet ikke Braüer at det dreier seg om en invasjon. (Mars 1940)

(Bildet: Curt Braüer i Oslo, 1940)