Hjem

1940
16/03/1940

Den tyske generalen Alfred Jodl har vurdert meldinger om at 15-16 britiske ubåter overvåker Nordsjøen. Han konkluderer med at det ikke kan tolkes som en oppmarsj mot norske mål, ettersom britene har trukket tilbake sju ubåter. (16.03.1940)

15/03/1940

Kuriositet: I dag er det en kald vinterdag på Bygdøy i Oslo, med -16,2°C. I Kautokeino er målingen -40°C, en nordnorsk kulderekord som blir slått først i 2006. (15.03.1940)

15/03/1940

Stortinget vedtar å bevilge 700 000 til hjelp for finner som flykter til Norge. Det skal også drøftes hvilken hjelp Norge kan gi til Finlands gjenoppbygging. (15.03.1940)

15/03/1940

Briter og franskmenn planlegger fortsatt en invasjon for å okkupere byer og gruveområder i Norge og Sverige. Med dette vil de hindre tyskernes tilgang til svensk jernmalm som er livsviktig for rustningsindustrien. En delegasjon franske offiserer ankommer Bergen. (Mars 1940)

14/03/1940

Det har kommet melding om at den 49-årige Larvik-mannen A. J. Christensen, frivillig under kampene i Finland, omkom rett før gårsdagens fredsavtale mellom Finland og Sovjet trådte i kraft. Finske sivile på flukt vest-/nordvestover brenner hjemmene sine ned til grunnen, slik at sovjeterne skal få lite av verdi å overta. Alfred Jodl skriver i dagboken sin at Hitler nå er i ferd med å planlegge påskudd som vil rettferdiggjøre en invasjon av Norge. Tyskerne har snappet opp radiomelding om at allierte transportskip skal gjøre seg klare for å seile til Norge. Samtidig er det finansdebatt i Stortinget, og Høyre ved representant Lykke foreslår å omarbeide budsjettet slik at man får en mye større beredskapsreserve. Oscar Torp tolker dette som mistillitsforslag og stiller kabinettspørsmål på saken. Høyres forslag faller med 102 mot 36 stemmer etter avstemning. (14.03.1940)

Bildet: Finske styrker inspiserer et sovjetisk bombefly nær Kainuu i Finland, datert 14.03.1940.

13/03/1940

En halv million finner i Øst-Finland flykter vest-/nordvestover etter at det er klart at Sovjet overtar 10% av finske landområder. Det er offisielt slutt på vinterkrigen, og kamphandlingene ble innstilt fra kl. 11 i dag. De britiske soldatene i Skottland, på vei ombord i transportskip til Norge, blir kalt tilbake og operasjonen blir avlyst. Britene bestemmer seg for å fortsette med minelegging av norske farvann og ilandsette tropper senere. Det meldes samtidig om britiske ubåter utenfor kysten av Sørlandet. Bildet: Finske sivile på flukt fra Øst-Finland. (13.03.1940)

13/03/1940

Fredstraktaten mellom Sovjet og Finland ble i natt signert. Den finske presidenten Kyösti Kallio uttaler at avtalen er «det mest fryktelige dokumentet jeg noen gang har vært nødt til å signere». (13.03.1940)

12/03/1940

De første amerikanske frivillige har kommet til Finland, klare for å kjempe mot Den røde armé, men deres finske kommandør vil ikke sende dem til frontlinjen fordi han vet at en fredsavtale med sovjeterne er på bordet. (12.03.1940)

12/03/1940

Samtidig som Sovjet ferdigstiller kapitulasjonsavtale for Finland, og finnene blir bedt om å avstå ca. 10% av sitt landområde, blir britisk ekspedisjonsstyrke til Finland klargjort. Omtrent 20 000 britiske soldater står klare til å gå ombord i transportskip fra Skottland. Planen er å entre Finland via Norge for å hjelpe til i krigen mot Sovjet, samtidig som de skal sikre jernmalmgruver i Sverige. Men nå som kapitulasjonsavtalen mellom Finland og Sovjet er klar, faller påskuddet for å sende 20 000 mann gjennom Norge bort. Frankrike presser imidlertid på for å få Norge besatt uansett, og det planlegges en landgang i starten av april.

Aftenpostens korrespondent er imidlertid ikke klar over hva som skal skje, som det fremgår av bildet under. (Faksimile: Aftenposten Arkiv).

(12.03.1940)

10/03/1940

Hitler deltar på minnemarkering i Berlin, sammen med Wilhelm Keitel, Walther von Brauchitsch, Erich Raeder og Hermann Göring (går bak Hitler på det ene bildet). Hitler møter også skadde, tyske veteraner. (10.03.1940)

09/03/1940

Tyskerne krenker norsk luftrom for å fotografere og kartlegge. Generalinspektør for Hærens Flygevåpen, oberst Thomas Gulliksen, beordrer skjerpet femminutters beredskap for landets eneste jagerskvadron, Jagevingen. Den er stasjonert på Fornebu og utstyrt med britiskbygde enmotors Gloster Gladiator dobbeltdekkere. Men varslingsapparatet er tungvint. En må bruke vanlig rikstelefon for å nå inn til samlestasjonen på Hotell Astoria i Oslo. Innen de norske jagerflyene er på vingene, er de mystiske, fremmede flyene ute av norsk luftrom. (09.03.1940)

09/03/1940

Raeder har rett: Anglo-franske løfter om å hjelpe Finland mot Sovjet er en unnskyldning for å sende 12.000 mann til Skandinavia. Bare 4000 mann er ment for Finland; resten skal sendes for å ta kontroll over svensk jernmalmforsyning ved å okkupere norsk territorium. (09.03.1940)

08/03/1940

I dag har den tyske admiral Raeder advart Hitler om at England og Frankrike vil forsøke å ilandsette tropper i Norge under påskudd av å sende militærhjelp til Finland. Raeder mener i den forbindelse at en planlagt tysk invasjon av Norge er presserende nødvendig. (08.03.1940)

08/03/1940

I et møte i krigskabinettet legger Winston Churchill fram en plan om å landsette en avdeling i Narvik. Prinsippet er å vise makt uten å bruke den. (08.03.1940)