Hjem

1940
18/04/1940

Tysk framrykning er stoppet ved Bagn i Sør-Aurdal. Det foregår harde kamper, der omtrent 500 norske soldater kjemper mot 1500 tyske. (18.04.1940)

18/04/1940

Regjeringen er splittet og medlemmene befinner seg på forskjellige steder. De har tatt i bruk kodenavn i telefonsamtaler. «Gubben» er statsminister Nygaardsvold personlig, «filosofen» er utenriksminister Koht, mens «Samvirkelaget» er selve regjeringen. (18.04.1940)

18/04/1940

Fra «ørneredet» på Sandbu i Vågå har Kongen og regjeringen utsikt over tyske fly på himmelen, men de får være i fred. Sandbu oppleves som det første fristed siden 9. april. Det er tyskere i begge ender av Gudbrandsdalen, men følget på gården senker skuldrene enn så lenge. Mange ruter videre vurderes. (18.04.1940)

18/04/1940

Tyskernes 181. infanteridivisjon ankommer Trondheim som forsterkninger, via fly, transportskip og ubåter. (18.04.1940)

18/04/1940

150 britiske soldater ankommer Ålesund, og de skal få tilført luftvernkanoner, lyskastere og så videre. De har som oppgave å være en sikring for hovedstyrken som er gått i land på Åndalsnes. (18.04.1940)

18/04/1940

Britene som har kommet i land i Åndalsnes er mangelfullt utstyrt for vinterlige norske forhold, men sendes sørøstover mot fronten i Gudbrandsdalen via Romsdalen. Planen er å vinne Dombås og fortsette til Øyer for å støtte norske forsvarsstyrker. (18.04.1940)

17/04/1940

Gjennom et opprop som trykkes i flere av landets aviser takker Kongen alle som kjemper for landets selvstendighet. Samtidig kunngjør Kongen og regjeringen: «Det administrasjonsråd som i de siste dagene er opprettet i Oslo for de områder av landet som tyskerne har besatt, er et nødstiltak som ikke trer i steden for den norske regjering. Det har ikke rettsgrunnlag i noen norsk lov». Kunngjøringen avsluttes med følgende appell: «I felles arbeid skal vi vinne vårt fedreland igjen og gjøre det norske folk til herrer i sitt eget land». (17.04.1940)

17/04/1940

Sigmunns memoarer, del 2:

17/04/1940

Aases memoarer, del 2:

17/04/1940

En blodig dag: Ved Roverud i Kongsvinger kjører en tysk kompanienhet inn i et norsk kompani som ligger og hviler langs veien. Overraskelsen er like stor på begge sider. Nordmennene fyrer av alt de har mot tyskerne som sitter på lastebilene og ikke kommer seg av. Når flere tyske lastebiler ankommer, blir bajonetter, feltspader og høygafler brukt i nærkampen som oppstår, og de bakerste tyske lastebilene åpner ild med maskingevær og en kanon. Etter en times hard kamp stilner striden. 13 nordmenn er drept. De tyske tapene er høyere, omtrent 38 mann. 11 gårder settes i brann som hevn fra tyskerne. (17.04.1940)

17/04/1940

Hegra festning: Tyske bergjegere forsøker å ta seg opp mot festningen i dag. Stormingsforsøket blir imidlertid slått tilbake. (17.04.1940)

17/04/1940

Sola flyplass bombes av Royal Air Force. Bombingen er unøyaktig og ødelegger kun fire fly. Tyskerne lykkes med å stanse angrepet ved å skyte ned det britiske flyet og angripe destroyeren HMS Suffolk. (17.04.1940)

17/04/1940

Det britiske krigskabinettet avgjør at de skal sende britiske styrker direkte til Trondheim, koordinert med styrker til Åndalsnes og Namsos. (17.04.1940)

17/04/1940

Det blir nå utkjempet en rekke kamper mellom Oslo og Lillehammer, og mange norske styrker må også trekke seg opp gjennom Østerdalen. (17.04.1940)