Hjem

1940
09/04/1940

9. april på Elverum: https://www.nrk.no/embed/PS*3472

09/04/1940

Kl. 21:40 blir nytt stortingsmøte satt, denne gang i gymnastikksalen på folkehøyskolen i Elverum. Det blir besluttet å forhandle med tyskerne. Elverumsfullmakten blir skrevet, og den går ut på at regjeringen overtar Stortingets funksjoner inntil man igjen kan avholde nytt stortingsvalg, selv om regjeringen eventuelt må oppholde seg i utlandet. Det er ikke tid til noen formell votering. Møtet blir avsluttet med en kort debatt om forestående forhandlinger med tyskerne. (09.04.1940)

09/04/1940

Lederen av NS, Vidkun Quisling, holdt nå kl. 19:30 en radiotale for det norske folk. Her erklærer han at han vil danne en nasjonal regjering og avsette regjeringen Nygaardsvold. Hør hele talen: https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=andre%20verdenskrig&mediaId=11994 (09.04.1940)

09/04/1940

142 stortingsmenn er på plass når stortingsmøte blir satt i Festiviteten på Hamar kl. 18:30. Spørsmålet som skal drøftes er om man skal gå for eller imot forhandlinger med tyskerne. Nygaardsvold vil forhandle og får støtte for det. Møtet heves kl. 19:40 når de får beskjed om at tyskerne har nådd Jessheim. Stortinget flykter videre med ekstra oppsatt tog til Elverum. (09.04.1940)

09/04/1940

Wehrmacht tar i ettermiddag kontroll over Norsk Rikskringkasting. (09.04.1940)

09/04/1940

En vandrehistorie fra Kristiansand sier at byoriginalen Kjutta, som spaserte i bygatene under angrepene, utbrøt følgende da han så et tysk fly skyte av toppen av kirkespiret: «Nei, nå syns æ møndighedan skulle gribe inn!» (09.04.1940)

09/04/1940

Tyskernes innmarsj på Karl Johan bivånes av en mann som lener seg over sykkelen sin. Hans øyne er preget av sinne, besluttsomhet og vilje til motstand. Navnet er Gunnar Sønsteby. Tilskuere for øvrig bærer preg av uttrykksløshet og vantro. (09.04.1940)

09/04/1940

På politistasjonen i Møllergata 19 har oberst Hans-Peter Schnitler kl. 14:00 overgitt Oslo til tyskerne. Som første hovedstad i verden er Oslo erobret av utelukkende flybårne styrker. (09.04.1940)

09/04/1940

Ålesund: Det innføres luftverntilstand. Byens befolkning blir bedt om å evakuere ut av byen. I løpet av dagen går flyalarmen en rekke ganger, og flere fly passerer over byen. (09.04.1940)

09/04/1940
09/04/1940

General Kristian Laake ber mannskapsreserven gjøre seg kampklare, via postgang – ikke via radio. Disse vil dermed ikke være kampklare før om et par dager. Laake blir i morgen erstattet av Otto Ruge som general. (09.04.1940)
(Bildet: General Laake, Wikimedia Commons)

09/04/1940

Gardekompaniet som i noen dager har vært på vinterøvelse ved Terningmoen på Elverum, er igang med å etablere en forsvarslinje på Midtskogen. (09.04.1940)

09/04/1940

Utenriksminister Koht har fortalt til pressen at toget med kongefamilien og politikere er på vei til Hamar. Tyskerne snapper opp destinasjonen etter at dette blir formidlet på radio. Toget er sterkt forsinket til Hamar, og politikerne møtes i Festiviteten til stortingsmøte kl. 13. Det holdes statsråd, og regjeringen stiller sine plasser til disposisjon. Stortinget mener derimot at dette ikke er riktig tidspunkt for et regjeringsskifte. (09.04.1940)

(Bildet: Hambro tar imot kongefamilien på Hamar stasjon. Fotograf Normann/Domkirkeoddens fotoarkiv.)

09/04/1940

I Kristiansand er i alt 13 sivile og ni soldater drept, som følge av bombingen og skytingen fra de tyske krigsfartøyene i morges. Domkirkens tårn ble skutt tvert av og det var livsfarlig å oppholde seg i Kvadraturen. Den tyske kommandanten, admiral Otto Schenk, gremmet seg da han fikk se den vansirete kirken, og ved hans hjelp fikk man senere reparert domkirketårnet med kobberplater. (09.04.1940)

(Bildet: Hjørnet mellom Dronningens gate og Holbergs gate, 9. april)