Hjem

1940
28/03/1940

Under krigsrådet i dag klager den franske generalen Gamelin på statsministrene: «Først hadde vi Daladier, som ikke ville gjøre noe som helst. Nå har vi fått Reynaud, som vil ha oss til å gjøre alt!» (28.03.1940)

28/03/1940

I krigsrådet i London går britene med på et fransk forslag om å legge ut miner i norsk farvann. Operasjon Wilfred forberedes og planlagt oppstart er 5. april. Hensikten er å forhindre frakt av jernmalm til Tyskland samt provosere tyskerne til en aksjon som legitimerer alliertes hjelp til Norge. Ilandsetting av allierte tropper i Narvik, Stavanger, Bergen og Trondheim er fortsatt et mål. https://www.youtube.com/watch?v=yQKAq-0aJEY

(28.03.1940)

27/03/1940

Våren er sen i år. Det meldes om temperatur på -3,4°, snødybde på 38 cm og 11,5 mm nedbør siste døgn på målestasjonen på Blindern. (27.03.1940)

27/03/1940

Det er avgjort at det allierte krigsrådet skal komme sammen i London i morgen. Den nye franske statsministeren Reynaud har levert et notat der han mener at de allierte snarest bør ta kontroll over norsk sjøterritorium. Han presiserer: «Tyskland har fått lov til å misbruke Norges nøytralitet for å dekke sine sjøkrigsoperasjoner». Statsminister Chamberlain har imidlertid gjort sitt standpunkt klart: Han mener en slik drastisk og oppsiktsvekkende aksjon bare kan rettferdiggjøres dersom målet er viktig nok til å veie opp for kritikken som vil komme, især fra USA. Dessuten mener han at svensk malmtrafikk kan sendes til Tyskland via et snart isfritt Østersjøen. Britene holder fast på en såkalt diplomatisk aksjon, det vil si et varsel med så alvorlige formuleringer at det burde få nordmennene til å velge side/ikke være nøytrale lenger. (27.03.1940)

(Bildet: Neville Chamberlain)

27/03/1940

Den tyske ubåten U-22, med 27 besetningsmedlemmer ombord, forsvant i Nordsjøen i dag. Det er mulig den har gått på en mine, men det vet man ikke sikkert. Ubåten har senket tre britiske marineskip og flere sivile skip siden november. (27.03.1940)

26/03/1940

MS Cometa har blitt torpedert og senket av den tyske ubåten U-38, på vei fra Ålesund til Buenos Aires. Besetningen fikk varsel om å forlate skipet innen en time. Så ble skipet torpedert. Alle 42 ombord overlevde og ble plukket opp av et britisk fartøy. (26.03.1940)

26/03/1940

Hitler gir i dag et signal som alle de utvalgte venter på: Han ønsker å gjennomføre invasjon av Norge. Den tyske marinens øverstkommanderende, Raeder, noterer: «Gjennomføring er formålstjenlig så snart som mulig, senest 15. april, for deretter blir nettene for korte. […] Det kan antas at nordmennene ikke vil fatte beslutning om å åpne ild hurtig nok». (26.03.1940)

(Bildet: Raeder, Hitler og Keitel, 1940)

26/03/1940

General Falkenhorst, som har forhåndsbestilt flere rom på KNA-hotellet i Oslo fra 9. april, legger for tiden detaljerte planer om invasjon av Norge. Hans oppdrag er rent militært, mens det er sendemann (ambassadør) Curt Braüer som uvitende skal få ansvar for inngrep i norsk politikk, forvaltning og økonomi. Bräuer har på vegne av tyskerne oppsøkt utenriksminister Koht og klagd over britiske inngrep mot tysk skipsfart i norsk område. Han formidler at Tyskland selv kan komme til å «overta vernet» av norsk område. På dette tidspunktet vet ikke Braüer at det dreier seg om en invasjon. (Mars 1940)

(Bildet: Curt Braüer i Oslo, 1940)

26/03/1940

Utenriksminister Halvdan Koht har lenge trenert et britisk framlegg om at det burde legges ut norske miner i kystleia, noe som skulle drive tysk trafikk ut i internasjonalt farvann. Kommanderende admiral ville i tilfelle ha lagt minefeltet ved Stadlandet, men Koht mente at den tyske trafikken ikke var særlig stor. Mineleggingen har dermed ikke kommet særlig langt. Sveitsisk etterretning har også varslet Norge om at Tyskland kommer til å invadere, men varselet blir ignorert. (Mars 1940)

(Bildet: Halvdan Koht på sitt arbeidsrom)

23/03/1940

Førstestyrmann Berner Severin Berntzen fra Arendal blir gravlagt i dag. Han var til sjøs som førstestyrmann under forrige verdenskrig, og ble torpedert i 1918. Men for tre dager siden overlevde han dessverre ikke da D/S Thora Elise fra A. Hauges Rederi på vei fra England til Norge ble truffet av et tysk fly. Skipet blir senere internert av tyskerne. (23.03.1940)

(Bilde: Våre Falne)

23/03/1940

Kuriositet: Aftenposten skriver om alt annet enn krig, lykkelige uvitende om hva som kommer til å skje. Dagens avis handler om Norges berømte diktere, filmpremierer i påsken og vårens krigsmote (!). Kanskje aner journalisten at noe kommer til å skje? (23.03.1940)

22/03/1940

Det har vært Europas kaldeste vinter på 45 år. Donau har frosset, det samme har kvikksølvet i skandinaviske termometre. Tropper i Frankrike og Finland har lidd sterkt. Her mottar britiske soldater sin rasjon av rom før de skal ut på patruljering. (Mars 1940)

22/03/1940

Påsken og ulykker i fjellet tar liv: Tre Oslo-ungdommer i 20-åra ble denne uka drept av snøskred i Gudbrandsdalen og to personer ble drept i liknende ulykker i Årdalsheiene og Bjerkreim. Det er sen vår. I Oslo er det i dag 2,8° og snødybde på ca. 26 cm. (22.03.1940)

22/03/1940

Nybygget til Oslo Handelsgymnasium mellom Parkveien og Solligata står ferdig i disse dager. Bygget ble påbegynt i fjor og skal snart spille en stor rolle som ingen har ventet seg. Staben til den tyske general Falkenhorst er i full gang med å forhåndsbestille et stort antall rom på KNA-hotellet rett ved siden av. Planlagt innsjekking: 9. april. (22.03.1940)