Hjem

1940
09/05/1940

Styrken som overga seg på Hegra festning for fire dager siden har blitt sendt med tog sørover, etter å ha måttet signere en erklæring om at de aldri mer skal slåss mot tyskerne. Etter et kort stopp i Trondheim, der offiserer, befal og lotten Anne Margrethe Strømsheim blir satt av for internering, går toget videre til Lundamo der de overnatter i en låve. Dagen derpå blir det kommandert oppstilling og marsj, en marsj som ender opp i fangeleir på Berkåk. En liten «spasertur» på 5 mil. Strømsheim blir senere også internert på Berkåk. Tyskerne kaller henne Jeanne d’Arc. (09.05.1940)

08/05/1940

Båtene med gullet ombord er på vei fra Bodø mot Tromsø. Nini og Kristian Gleditsch skriver: «Vi dro videre og stiftet bekjentskap med et av de berømte tre minefeltene utlagt 8. april. Dette her så alvorlig ut. Vi fulgte losskøyten i de merkeligste krinkelkroker, tildels mellom bøyer med svarte og røde flagg. Det minte om slalåm, med den forskjellen at vi selv ikke skjønte noe av portene.» (08.05.1940)

08/05/1940

M/B Havørn reiser fra Vågsvåg i ytre Nordfjord til Shetland. Ombord er 11 britiske soldater som har kommet fra Åndalsnes, to jøder fra Østerrike som har kommet fra Oslo og sju nordmenn. Skipper og eier av båten er Simon Holvik. (08.05.1940)

08/05/1940

Det er livlig tysk flyaktivitet over Harstad, etter ilandsetting av store tropper polakker, briter og medlemmer av den franske fremmedlegionen. Det sies at en britisk major må forlate tannlegestolen 3 ganger og søke dekning i kjelleren før tannlegen er ferdig. Fem bomber er sluppet mot en krysser på havna, men ingen treffer. (08.05.1940)

08/05/1940

Gulltransporten har ankret opp i en vik utenfor Bodø. Nini og Kristian Gleditsch drar inn til byen for å proviantere. De skriver: «Vi opplevde en liten flyalarm i Bodø. Sirener fantes ikke; de ringte med kirkeklokkene. Ellers var det fantastisk igjen å kunne gå i butikker og kjøpe det en ville. Vi utstyrte oss med mat og litt klær.» (08.05.1940)

08/05/1940

Det er forbud mot grisehold i byene, men i Oslo får reguleringsrådet inn søknad fra en villaeier om å holde villagris. Rådet uttaler at beboere i slike strøk bør kunne få dispensasjon fra forbudet. (08.05.1940)

08/05/1940

Brannsjef Harald Sontum og seks av hans folk omkommer i en voldsom brann med påfølgende eksplosjoner på Marineholmen i Bergen, der tyskere har festlig lag med norske jenter. Ti andre brannmenn blir skadet og mange tyske militære omkommer.

(08.05.1940)

07/05/1940

Det britiske Underhuset innleder en debatt om utviklingen av de alliertes felttog i Norge. Debatten utvikler seg til en massiv kritikk av statsminister Neville Chamberlain. Leo Amery uttaler: «Somehow or other we must get into the Government men who can match our enemies in fighting spirit, in daring, in resolution and in thirst for victory.» Ved votering på slutten er det et anseelig antall som stemmer mot regjeringen eller unnlater å støtte den. Utfallet blir oppfattet som et mistillitsvotum mot regjeringen. (07.05.1940)

07/05/1940

Etter kontinuerlige kamper slår Alta bataljon de tyske styrkene tilbake ved Roasme-fjellet ved Læigastind på grensa mellom Narvik og Gratangen kommuner. De norske styrkene står nå ved Ørnfjell. (07.05.1940)

07/05/1940

Flere troppetransportskip losser i Harstad. Tyske bombefly er over byen, men materielle skader blir begrenset. Fire av mannskapet på en skøyte fra Andenes blir imidlertid hardt skadet. (07.05.1940)

07/05/1940

Gulltransporten på vei til Tromsø er nær ved å bli avslørt av tyske fly som inspiserer båtene: «Pappa var kledd som fisker og stilte seg opp i båten og lot som om han var interessert i flyet. Da mistet flyet interessen og trodde det var en fisker som var på vei hjem etter fangst», forteller den ene skipperens sønn. (07.05.1940)

07/05/1940

Lofotposten trykker opprop fra Kongen: «Det er ikke krig, men mord og mordbrann tyskerne utøver i Norge». Han fortsetter med at alt håp ennå ikke er ute. I nord står man «fremdeles sterk», påpeker han, og oppfordrer alle til å stå sammen i kampen. (07.05.1940)

06/05/1940

Tyskerne møter sprengt bru ved Namsskogan på vei nordover. (06.05.1940)

06/05/1940

Det er vårferie i alle skoler i Oslo. Alle større skolebarn skal bidra med potetsetting. (06.05.1940)