Hjem

1940
19/03/1940

General Fleischer har bedt regjeringen om å mobilisere mannskaper, men ble blankt avvist. Oberst Birger Eriksen, kommandant ved Oscarsborg, har lenge advart mot den kraftige nedbygningen av militæret og den manglende beredskapen ved Oscarsborg. En av Europas mer moderne festninger ved slutten av 1800-tallet har nå forfalt. I tillegg til utdatert teknologi, må Eriksen nøye seg med få tropper, som heller ikke er trent. Midler til kommunikasjonslinjer mellom festningen og overordnede har han heller ikke fått. (19.03.1940)

(Bildet: Oberst Birger Eriksen)

19/03/1940

I den tyske ambassaden i Oslo sitter Eberhard Spiller. Offisielt ankom han Norge i 1939 som tysk flyattaché, men han er også agent tilknyttet tyske fallskjermstyrker. I februar var han i Berlin for å motta ordre om å skaffe informasjon om norsk luftforsvar, flyplasser og forsvarsinstallasjoner. Statsmaktene og Kongen er også interessante, og han må på få uker skaffe en mengde nødvendige opplysninger som skal oversendes Luftwaffenführungsstab 1C i Berlin. I rollen som tysk flyattaché har Spiller rett til å inspisere norske jagerfly på Fornebu, og kaptein for Jagevingen Erling Munthe-Dahl forsøker å gjøre Spillers besøk på Fornebu så korte som mulig for å unngå å gi ut for mye informasjon. (19.03.1940)

19/03/1940

I starten av krigen var det enighet om at man ikke skulle bombe mål på land der det var risiko for sivile tap. Skip som lå til kai var ett av målene man skulle avstå fra. Men ettersom Luftwaffe hadde bombet den britiske flåten i Scapa Flow-sundet på Orknøyene den 16. mars, og en sivil brite ble drept, er Royal Air Force i dag kommandert til å bombe flybasen ved Hörnum på en av øyene i Nordfrisland helt nord i Tyskland. Dette er en gjengjeldelse for hendelsen 16. mars og det første bomberaidet RAF utfører på tysk territorium. Det var Whitley Bomber som ble brukt i angrepet. Se video om flyet: https://www.youtube.com/watch?v=VUHBDP8vq2g

(19.03.1940)

18/03/1940

Hitler og Mussolini møtes på en stasjon i Brennerpasset på grensen mellom Italia og Østerrike for å danne en allianse mot Frankrike og Storbritannia. De ankommer med hvert sitt tog, og møtet foregår i toget til Mussolini. Den italienske utenriksministeren, Gian Galeazzo Ciano, skriver i dagboka si:

«Dette møtet er mer som en monolog enn noe annet. Hitler prater konstant, men er mindre opprørt enn vanlig. Han gjør få gestikuleringer og snakker med en mild stemme. Han ser fysisk sprek ut. Mussolini lytter til ham med interesse, viser aktelse og bekrefter sitt ønske om å stå sammen med Tyskland. Han sier han ønsker å bli med på det mest riktige, strategiske tidspunktet. Møtet avsluttes med et kort måltid.»

Mussolini forlater møtet med et inntrykk av at Hitler vil tenke seg om to ganger før han angriper de vestlige delene av Europa. (18.03.1940)

16/03/1940

Det pågår et tysk bomberaid mot britene i Scapa Flow-sundet på Orknøyene. 14 bombefly av typen Junkers Ju 88 rammer HMS Norfolk, men treffer også sivile bygninger på land. James Isbister (27) blir den første sivile briten som blir drept i et tysk luftangrep mot britene. (16.03.1940)

16/03/1940

Den tyske generalen Alfred Jodl har vurdert meldinger om at 15-16 britiske ubåter overvåker Nordsjøen. Han konkluderer med at det ikke kan tolkes som en oppmarsj mot norske mål, ettersom britene har trukket tilbake sju ubåter. (16.03.1940)

15/03/1940

Kuriositet: I dag er det en kald vinterdag på Bygdøy i Oslo, med -16,2°C. I Kautokeino er målingen -40°C, en nordnorsk kulderekord som blir slått først i 2006. (15.03.1940)

15/03/1940

Stortinget vedtar å bevilge 700 000 til hjelp for finner som flykter til Norge. Det skal også drøftes hvilken hjelp Norge kan gi til Finlands gjenoppbygging. (15.03.1940)

15/03/1940

Briter og franskmenn planlegger fortsatt en invasjon for å okkupere byer og gruveområder i Norge og Sverige. Med dette vil de hindre tyskernes tilgang til svensk jernmalm som er livsviktig for rustningsindustrien. En delegasjon franske offiserer ankommer Bergen. (Mars 1940)

14/03/1940

Det har kommet melding om at den 49-årige Larvik-mannen A. J. Christensen, frivillig under kampene i Finland, omkom rett før gårsdagens fredsavtale mellom Finland og Sovjet trådte i kraft. Finske sivile på flukt vest-/nordvestover brenner hjemmene sine ned til grunnen, slik at sovjeterne skal få lite av verdi å overta. Alfred Jodl skriver i dagboken sin at Hitler nå er i ferd med å planlegge påskudd som vil rettferdiggjøre en invasjon av Norge. Tyskerne har snappet opp radiomelding om at allierte transportskip skal gjøre seg klare for å seile til Norge. Samtidig er det finansdebatt i Stortinget, og Høyre ved representant Lykke foreslår å omarbeide budsjettet slik at man får en mye større beredskapsreserve. Oscar Torp tolker dette som mistillitsforslag og stiller kabinettspørsmål på saken. Høyres forslag faller med 102 mot 36 stemmer etter avstemning. (14.03.1940)

Bildet: Finske styrker inspiserer et sovjetisk bombefly nær Kainuu i Finland, datert 14.03.1940.

13/03/1940

En halv million finner i Øst-Finland flykter vest-/nordvestover etter at det er klart at Sovjet overtar 10% av finske landområder. Det er offisielt slutt på vinterkrigen, og kamphandlingene ble innstilt fra kl. 11 i dag. De britiske soldatene i Skottland, på vei ombord i transportskip til Norge, blir kalt tilbake og operasjonen blir avlyst. Britene bestemmer seg for å fortsette med minelegging av norske farvann og ilandsette tropper senere. Det meldes samtidig om britiske ubåter utenfor kysten av Sørlandet. Bildet: Finske sivile på flukt fra Øst-Finland. (13.03.1940)

13/03/1940

Fredstraktaten mellom Sovjet og Finland ble i natt signert. Den finske presidenten Kyösti Kallio uttaler at avtalen er «det mest fryktelige dokumentet jeg noen gang har vært nødt til å signere». (13.03.1940)

12/03/1940

De første amerikanske frivillige har kommet til Finland, klare for å kjempe mot Den røde armé, men deres finske kommandør vil ikke sende dem til frontlinjen fordi han vet at en fredsavtale med sovjeterne er på bordet. (12.03.1940)

12/03/1940

Samtidig som Sovjet ferdigstiller kapitulasjonsavtale for Finland, og finnene blir bedt om å avstå ca. 10% av sitt landområde, blir britisk ekspedisjonsstyrke til Finland klargjort. Omtrent 20 000 britiske soldater står klare til å gå ombord i transportskip fra Skottland. Planen er å entre Finland via Norge for å hjelpe til i krigen mot Sovjet, samtidig som de skal sikre jernmalmgruver i Sverige. Men nå som kapitulasjonsavtalen mellom Finland og Sovjet er klar, faller påskuddet for å sende 20 000 mann gjennom Norge bort. Frankrike presser imidlertid på for å få Norge besatt uansett, og det planlegges en landgang i starten av april.

Aftenpostens korrespondent er imidlertid ikke klar over hva som skal skje, som det fremgår av bildet under. (Faksimile: Aftenposten Arkiv).

(12.03.1940)