Hjem

1940
24/08/1940

Det er storflom i elva Gaula i Sør-Trøndelag. Et tysk tog stopper ved Støren stasjon, der jernbanen er ødelagt. De tror først de er utsatt for sabotasje, men de innser at flommen er årsaken. Tyskerne berger to nordmenn som faller i elva. (24.08.1940)

24/08/1940
24/08/1940

Roald Dahl er ferdig utdannet som flyger hos Royal Air Force i Irak. Han har flydd Hawker Hart, men blir nå satt inn i 80. skvadron hos RAF for å fly Gloster Gladiator uten flykamptrening. Han skal nå operere i Libya, Egypt og Hellas. (24.08.1940)

23/08/1940
23/08/1940

Avisa Nordlys kommer ut for siste gang under okkupasjonen. Redaktør Ingvald Jaklin har nektet å gi etter for okkupasjonsmakten, men lokalene og trykkeriet til Nordlys blir overtatt for senere å brukes til produksjon og trykking av Deutsche Polarzeitung og Polar-Kurier. (23.08.1940)

22/08/1940
22/08/1940
21/08/1940
20/08/1940
20/08/1940
20/08/1940

To tyske fly har forulykket i Midsund. Ett fly styrtet i fjellet ovenfor Midsundvatnet, og et annet som var på søk etter det første flyet kjørte på et luftspenn, tippet rundt og forsvant i Midsundvatnet. Bernhard Ugelvik legger i vei mot ulykkesstedet:

(Bildet: Den tyske flygergraven på ulykkesstedet.) (20.08.1940)

20/08/1940

Vidkun Quisling er ferdig med sitt opphold i Tyskland og reiser hjem til Norge, i full visshet om at Hitler ønsker å gi ham en politisk rolle sammen med opprettholdelse av Terbovens Rikskommissær-funksjon. (20.08.1940)

19/08/1940
19/08/1940