Hjem

1940
09/04/1940

Det oppsto forvirring i natt, da regjeringen vedtok mobilisering. Noen militære sjefer tolket det dithen at det var snakk om stille og delvis mobilisering. Det var derfor stor forskjell på hva som i dag har møtt tyskerne i de ulike byene. (09.04.1940)

09/04/1940

Det er formiddag, og de første tyske troppene, luftbårne sådan, rykker inn i Oslo fra Fornebu, Moss og Son. På grunn av kampene i Oslofjorden har Kongen og politikere rukket å flykte med tog. Oslo er full av lamslåtte og måpende folk langs gatene. (09.04.1940)

09/04/1940

I Narvik har ca. 2000 soldater inntatt byen. I natt lå panserskipene Eidsvold og Norge klar til kamp ved havneinnløpet. Tyskerne ba nordmennene først om å samarbeide, men det ble avvist. Dermed ble begge skip torpedert og 276 mann mistet livet. Jonas Tautra Vevatne forteller:

“Min bestefar var den eneste under dekk på panserskipet Norge som overlevde etter en lang svømmetur i den kalde Ofotfjorden. Jeg husker han fortalte hvordan han så torpedoen komme og sprengte stort hull i skroget. Alle på kanonlaget hans døde, mens bestefar svømte ut gjennom torpedohullet. Oppvokst på ei lita øy var han både sjøvant, sterk og svømmedyktig. Han oppholdt seg lenge i sjøen før han kom seg til land, der han fikk tørre klær av ei kvinne på et lite bruk i nærheten av sjøkanten.”

(09.04.1940) (Bildet: Panserskipene Eidsvold og Norge)

09/04/1940

I dag besettes følgende byer: Trondheim, Kristiansand, Oslo, Horten, Narvik, Arendal, Egersund, Stavanger og Bergen. Tusenvis av mennesker er på vei ut av de store byene. (09.04.1940)

09/04/1940

Kongen, kongefamilien, regjeringen og stortingsrepresentanter har forlatt Oslo med tog. I natt ble de enige om å ta toget nordover i 7-tiden. (09.04.1940)

09/04/1940

Omtrent samtidig som Blücher ble beskutt, besøkte den tyske sendemannen Curt Braüer utenriksdepartementet på Victoria Terrasse for å overlevere ultimatumet på vegne av Tyskland. Regjeringen satt her samlet siden de ble innkalt under flyalarmen i Oslo mellom midnatt og kl. 01:00. I ultimatumet står det at Tyskland ikke har fiendtlig hensikt, men at eventuell motstand blir brutt ned av alle midler. Utenriksminister Koht ga regjeringen et overblikk over kravene, og det ble enighet om å avvise disse. Etter dette forlot Braüer stedet. (09.04.1940)

09/04/1940

Norge er i krig! Klokken 04:20 i natt kom Blücher til den smale passasjen i Oslofjorden. Oberst Birger Eriksen på Oscarsborg hadde såvidt mannskap til å bemanne torpedobatteriet og to kanoner. Eriksen åpnet ild fra 1800 meters hold gjennom tåkehavet. Kopås og Husviks batterier på østsiden av fjorden åpnet også ild og traff et lager med flybensin. Dette førte til en stor eksplosjon og krysseren kom i brann. Klokken 06:22 veltet Blücher på siden og sank. 1400 mann overlevde og kom til land. Resten av den gjenværende konvoien snudde ut Oslofjorden igjen. (09.04.1940)

(Bildet: Blücher får slagside og synker, Wikimedia Commons)

08/04/1940

I kveld blir en rekke tyske skip observert i ytre Oslofjord med slukte lanterner. I ledelsen av konvoien er krysseren Blücher. Sjøoffiser Leif Welding-Olsen rekker å varsle Oscarsborg om dette like før båten hans blir beskutt av den tyske torpedobåten Albatros. Welding-Olsen blir den første nordmann som faller på norsk territorium under andre verdenskrig, like før midnatt natt til 9. april. Meldingen som deretter sendes videre ut lyder som følger: “Oslofjord festning skyter mot fremmede krigsfartøyer”. Festningene Rauøy og Bolærne er rett etter midnatt i kamp med tyske krigsskip, men tett tåke vanskeliggjør trefninger. (08.04.1940)

(Bildet: Kaptein Leif Welding-Olsen)

08/04/1940

Generalmajor Liljedahl, sjef for 3. divisjon i Kristiansand, har i hele dag bedt flere nærliggende kompanier om å dra mot Kristiansand etter at Rio de Janeiro ble senket tidligere i dag. Det ble også gitt ordre om å etablere luftvern og sette bataljonen på Gimlemoen ved Kristiansand i alarmberedskap. Ammunisjon og våpen blir utlevert. Odderøya festnings hovedbatterier og kanoner i Marvika blir klargjort. Generalstaben tar kontakt med major Liljedahl klokken 21:13 med følgende beskjed: “Det kommer ingen beskjed om ytterligere innkalling i natt. Eventuell innkalling blir ikke bestemt før i morgen, idet regjeringen ikke vil fatte beslutning før. Det må dog holdes vanlig kontorvakt”. (08.04.1940)

08/04/1940

Den tyske karrierediplomaten Curt Bräuer, som bor i Oslo med sin familie, får i kveld ordre om at han skal være den som overleverer et ultimatum til den norske regjeringen ved Halvdan Koht i morgen tidlig. Først nå går det opp for Braüer hva som skal skje, uvitende som han var i forkant. Ultimatumet inneholder en oppfordring om at Norge ikke må yte motstand mot de ankommende tyske styrkene, og at Norge må kapitulere. (08.04.1940)

08/04/1940

I kveld inviterer Eberhard Spiller fra den tyske ambassaden i Oslo flere norske offiserer med ektefeller til middag i sitt hjem i Gulleråsveien 3 på Slemdal. Antrekk: Smoking. Spiller planlegger å holde norske nøkkelpersoner utenfor rekkevidde idet “ting begynner å skje”. Er de påvirket av alkohol, desto bedre. Hans kone Ursula har imidlertid mottatt flere avbud. Blant gjestene er løytnant Bull, som har fått tillatelse til å gå fra sine overordnede. Eberhard Spiller blir den som leder den tyske jakten på regjeringen og kongefamilien de kommende dagene.

Løytnant Bull har fortalt:
“Ekteparet Spiller var et dyktig vertskap, forekommende og høflige. Selskapet var hyggelig. Det var ingen trykket stemning. Dagens begivenheter ble berørt uten noen særlige kommentarer. Det hørtes ut som om tyskerne tok situasjonen meget rolig. I løpet av middagen fikk Spiller to telefoner fra Tyskland. Han forlot selskapet, tok dem i et annet rom og sa ingenting om samtalenes innhold da han kom tilbake. Etter det jeg forsto var en av telefonene fra Berlin.”

(08.04.1940)

08/04/1940

Stortinget har nå mellom kl. 17-18 et lukket møte og mottar i dette tidsrommet telegram fra britene om at det er tysk flåtebevegelse i retning Narvik. Det innkalles til regjeringsmøte kl. 21 i kveld. Det skal vise seg at mobilisering ikke blir drøftet og diverse varsler ikke blir tatt opp av utenriksminister Koht. (08.04.1940)

08/04/1940

Admiral Tank-Nielsen kaller inn til et møte på Marineholmen i Bergen. Han forteller om sin mistanke om at Norge når som helst kan komme i krig. Han gir en ordre om skjerpet beredskap på eget initiativ, og alle fartøy i Bergen krigshavn får ordre om å åpne ild mot inntrengende skip. Disse skal stoppes med alle midler. Han gir også ordre om å gjøre Bergen festning stridsklar. Ordren hans blir imidlertid ikke fulgt opp grunnet en rekke ulike omstendigheter. (08.04.1940)

(Bildet: Carsten Tank-Nielsen, Wikimedia Commons)

08/04/1940

Aftenposten skriver i dag at Nederland avlyser landskampen mot Norge i Oslo den 23. mai. Grunnen er den alvorlige internasjonale situasjonen som innebærer alt for stor risiko for en reise fra Nederland til Norge. (08.04.1940)