Hjem

1940
31/08/1940

Den tyske plasskommandanten i Vardø kommer med advarsel til lokalbefolkningen:

(31.08.1940)

30/08/1940
30/08/1940

Ved kongelig resolusjon blir det ved Generalkonsulatet i New York opprettet et eksternt kontor til Det Norske Innskudds- og Trekkontoret for Sjøfolk i London. Kontoret skal ha ansvaret for å motta innskudd og sørge for innbetaling av trekk i lønn for norske sjøfolk og hvalfangere fra den delen av flåten som blir administrert fra Nortraships avdeling i New York. Blant obligatoriske trekk i lønn for sjøfolkene er familietrekk, skattetrekk og trekk til Sjømennenes hjelpefond for Norge. Disse kontorene sørger for at sjøfolkenes pårørende hjemme i Norge får utbetalt penger. (30.08.1940)

30/08/1940

Avisen Fremtiden blir stoppet. Et firespalters oppslag 23. august formidlet følgende: «Arbeiderungdommen om den politiske situasjon: Et Quislingstyre ville være en ydmykelse av det norske folk». Dagens leder, med tittelen «Demokratiet kan handle», får begeret til å renne over for tyskerne. Redaktør Henry Karlsen blir arrestert og fengslet. (Bildet: Redaktør Karlsen blir ført inn i egne lokaler av fienden. Foto: Finn Pettersens arkiv.)

(30.08.1940)

30/08/1940
30/08/1940
29/08/1940
29/08/1940
29/08/1940
29/08/1940
28/08/1940

Mennene som ble arrestert i Bergen i juni får sin dom: Tre får dødsdom, én får fem års fengsel og to blir frikjent. Dødsdommene blir senere omgjort til festningsarrest. Mennene ble arrestert på grunn av etterretningsvirksomhet og spionasje. (28.08.1940)

28/08/1940

Kronprinsessen og barna har ankommet New York med American Legion. De blir innlosjert hos sine gode venner Franklin D. og Eleanor Roosevelt. Presidenten skal bli en nær støttespiller i den kommende tiden. (28.08.1940)

28/08/1940

På Sør- og Vestlandet er det notert stor økning i drukkenskapsforseelser. Lensmannen i Evje savner et arrestlokale hvor han kan anbringe fyllikene, men politiet i Kristiansand kan ikke hjelpe ham siden de knapt har plass til sine egne arrestanter. (28.08.1940)

28/08/1940

Det blir gitt beskjed om at ingen lastebiler skal passere bygrensen i Oslo uten full last. «Bilmateriellet og bensinen må utnyttes riktig». (28.08.1940)