Hjem

1940
08/04/1940

Omkring kl. 14:00 kom det enda et iltelegram fra den norske utsendingen i Berlin om at tyske krigsskip er sett på vei nordover i Storebelt. Akkurat dette er ikke lenger noen stor nyhet i Oslo: Avisene kan fortelle om de tyske krigsskipene som er på vei. (08.04.1940)

08/04/1940

Kl. 11:50 ble det tyske lasteskipet Rio de Janeiro torpedert og senket av den polske ubåten Orzel utenfor Lillesand. 183 personer omkom og 172 overlevde. Skipet var kamuflert som kullast, men man får vite at Rio de Janeiro ikke bare var et lasteskip, men ett av 15 troppetransportskip som skulle brukes for landgangen i morgen. Destinasjon var Bergen. Admiralstaben slår ikke alarm når de får vite dette. (08.04.1940)

(Bildet: Overlevende fra Rio de Janeiro bæres i land)

08/04/1940

Kl. 10:00 i dag ble den britiske jageren Glowworm nordvest for Trøndelag angrepet av den tyske krysseren Admiral Hipper. Glowworm eksploderte og sank. 109 av besetningen omkom. (08.04.1940)

08/04/1940

Kl. 06:00 i morges ga den britiske marinen beskjed til utenriksdepartementet om at de har lagt ut miner, blant annet i Vestfjorden ved innseilingen til Narvik, sør for Kristiansund og ved Stad. Dette for å hindre tyske skip i å benytte norsk farvann. Regjeringen protesterer kraftig på mineleggingen og tar samtidig ikke inn over seg at rundt 50 tyske skip allerede nærmer seg norske havner. (08.04.1940)

(Bildet: Krysseren Emden i Nordsjøen på vei mot Oslo)

07/04/1940

Gunnar Skogland forteller:

07/04/1940

I kveld seiler den britiske hjemmeflåten fra Scapa Flow. Operasjon Wilfred med minelegging av norsk farvann er utsatt tre dager og skal starte i morgen. (07.04.1940)

07/04/1940

Theo Findahl, som for to dager siden meldte hjem til Aftenposten om troppeansamlinger i Nord-Tyskland, ringer i dag til Aftenpostens redaksjon og forteller at det planlegges ilandsetting av halvannen million mann på sørkysten av Norge. Aftenposten varsler admiralstaben der admiral Henry Diesen er sjef. Diesen ber en annen om å ringe Utenriksdepartementet for at departementet skal stoppe Theo Findahls melding. (07.04.1940)

07/04/1940

Krysseren Blücher drar fra Swinemünde med skipet Emden og tre torpedobåter. De skal møte skipet Lützow på veien og utgjør invasjonsstyrker bestemt for Oslo. (07.04.1940)

07/04/1940

Regjeringen har fått inn nok en melding om tyske skip i Nordsjøen, der Narvik nevnes som et sannsynlig mål for invasjon. Denne meldingen endrer ikke politikernes oppfatning om at det bare er rykter. (07.04.1940)

07/04/1940

Britiske fly observerer nå kl. 13:25 tyske fartøyer i Skagerak på vei mot norskekysten. Den britiske regjering anser meldingene som pålitelige, men misforstår og tror at skipene er på vei ut i Atlanterhavet. (07.04.1940)

06/04/1940

1. Gardekompani er på øvelse under kompanisjef Arne Hagtvedt. De har gått på ski fra Jørstadmoen til Terningmoen ved Elverum, med god utrustning og hvite overtrekksdrakter. Her skal de være på øvelse frem til 9. april. (06.04.1940)

06/04/1940

Stortinget i dag: Halvdan Koht (nummer to fra høyre) og hans regjering har en redegjørelse for Stortinget, men han fortier realiteter og varsler som han har fått på bordet om det forestående tyske angrepet på Norge. (06.04.1940)

06/04/1940

Generalstaben, ved oberst Hatledal, ber igjen regjeringen om mobilisering, etter flere faretruende varsler og meldinger fra Berlin. Dette blir på nytt avslått, slik som i går. (06.04.1940)

06/04/1940

Flere tyske handelsskip er på vei inn mot Oslo havn. Norske myndigheter er uvitende om at i bunnen av flere av dem befinner det seg fullt utrustede tyske soldater. Det er også tyngre våpen ombord, kamuflert som last. Samtidig forlater flere tyske lasteskip tyske havner med destinasjonene Kristiansand, Stavanger og Bergen. Ett av dem er skipet “Rio de Janeiro”, som skal til Bergen. (06.04.1940)