Hjem

1941
11/07/1941

Terboven gir personlig beskjed til biskop Berggrav om at avskjedigelsen av de to biskopene og fem prestene tilbakekalles. Samtidig har biskopene møte i Oslo og gir i et brev til Terboven uttrykk for at en innsamling av kirkeklokkene vil gjøre sterkt inntrykk og ødelegge store kulturverdier. Saken verserer lenge mellom departementer og myndigheter, blant annet Riksantikvaren, og saken dør bort uten noen innsamling. Her er biskopene avbildet i løpet av møtevirksomheten. Fra venstre, biskopene Støren, Berggrav, Fleischer, Hille, Skagestad, Maroni og Krohn-Hansen. (11.07.1941)

10/07/1941

DS Svint av Oslo bombes i senk av et tysk fly og synker i Bristol-kanalen. Én person omkommer. (10.07.1941)

10/07/1941

MB Sjøgutt går fra Stavanger med fire personer ombord. Turen skal by på mange tekniske problemer, men de ankommer til slutt Sandend i Skottland etter tre dager. (10.07.1941)

10/07/1941

Et tysk tomotors Messerchmidt 110 nødlander på Ertvågsøya i Møre og Romsdal. Piloten er uskadd, mens en annen om bord blir skadet. Bensinmangel oppgis som årsak til nødlandingen, og tyskerne sender sporenstreks en flyredningsbåt fra Trondheim for å holde vakt over flyet og demontere det. (10.07.1941)

10/07/1941

De fire geværkompaniene, mitraljøsekompaniet og pionertroppen i Den norske brigaden i Skottland flyttes til Tain i Ross and Cromarty. Oppgaven der blir å sette opp et invasjonsforsvar for et større område. (10.07.1941)

10/07/1941

Kong Haakon holder radiotale fra London: “Hilsen til nordmenn hjemme og ute”. Han uttrykker takknemlighet for nordmenns urokkelige holdning og omtaler tyskernes angrep på Sovjetunionen:

(10.07.1941)

10/07/1941

Martin Tranmæl og statsråd Anders Frihagen oppholder seg i Sverige og sender Baard Krogvig fra Stockholm med en halv million kroner som skal brukes til motstandsarbeidet i Norge. Svenskene har stengt grensen og fører streng kontroll med all trafikk, men Krogvig har gjort turen to ganger tidligere og er villig til å forsøke igjen. Planen er å skaffe opplysninger om tilstanden i Norge når det gjelder oppløsning av organisasjoner og situasjonen i Norge ellers. (10.07.1941)

10/07/1941

Før biskopene har rukket å komme til Oslo for et møte med biskop Berggrav, blir han innkalt til Terboven. Terboven forteller at alle kirkeklokker skal smeltes om til krigsformål. Han beklager selv dette, han frarådet aksjonen, men nå er ordren der. Berggrav svarer at dette vil gjøre et sterkt negativt inntrykk på det norske folk, spesielt på bakgrunn av at to biskoper og fem prester ble avsatt 5. juli. En forbauset Terboven svarer at han ikke har hørt om disse avsettelsene. Han gir minister Skancke ordre om at ikke noe av dette skal offentliggjøres. (10.07.1941)

09/07/1941

På den tysk-norske jenteleiren ved Lillehammer taler lederen i “Tyske jenters forbund”, Jutta Rüdiger, om de krav som stilles til den oppvoksende slekt. Hun overrekker også en gave til Quisling. Han fremholder at en fornyelse av folket er i gang og at det ikke er en tilfeldighet at Tyskland går i spissen i denne kampen. “Det er ungdommen det først og fremst gjelder å få med seg. Det er den vi skal bygge på.” Særlig fremholder han betydningen av at jentene ser sin oppgave i “å være rasens beskyttere”. (09.07.1941)

09/07/1941

Statsråd Hagelin utsteder en ny forordning om “arbeidshjelp til særlig viktige oppgaver”, etter at Terboven har gitt klarsignal til dette på grunn av mangel på arbeidskraft. Enhver arbeidsfør person kan pålegges å utføre arbeide på et anvist arbeidssted. Det første resultatet av ordningen blir at arbeidere i jernindustrien blir overført til skipsverft som tyskerne bygger i tilknytning til ubåthavner i Trondheim og Bergen. Antallet nordmenn som arbeider på tyske anlegg øker stadig, og den som nekter risikerer bøter og fengsel opp til tre måneder. Wehrmacht kommer til å motta omtrent 10 000 nyutskrevne nordmenn som arbeidskraft i løpet av sommeren. (09.07.1941)

09/07/1941

Hitler har gitt Terboven ordre om at alle norske kirkeklokker skal demonteres og sendes til Tyskland for å smeltes om til krigsbruk. I den forbindelse går en melding ut fra Kirkedepartementet om at alle kirkeklokker skal registreres, noe som tolkes som et varsel om rekvisisjon. Biskop Berggrav kaller sammen til et hastemøte for biskopene. Hitler har gitt samme ordre til andre tyskokkuperte land. (09.07.1941)

08/07/1941

Den tyske, armerte minesveiperen Jan Hubert synker ved innseilingen til Kristiansand etter kollisjon med det finske lasteskipet Aura i tykk tåke. Mannskapet reddes og plukkes opp av Aura. (08.07.1941)

08/07/1941

Flyalarm i Vardø igjen. Fem-seks fly i stor høyde har kurs fra nord-nordøst mot sør. 12 til 15 bomber slår ned i området Hasselnes, damskipskaia, ytre del av bebyggelsen i Vestervågen og i øvre del av Festningskaia. Flere mennesker blir sterkt og lettere skadet, og flere bygninger blir truffet, blant andre gamlehjemmet. Sju motorbåter på havna blir mer eller mindre skadet. (08.07.1941)

08/07/1941

Livbåter henger utsvinget på alle skip; det står ofte om sekunder etter torpedering. (08.07.1941)