Hjem

1944
03/01/1944

Sipo-sjefen i Oslo varsler Sipo-kommandørene i Bergen, Trondheim og Stavanger om at en fangetransport til Tyskland er nært forestående. Det gis beskjed om at man straks skal undersøke om noen av fangeleirene har fanger som kan sendes sørover. I så fall skal fangene være transportert til Oslo innen 6. januar klokken 24. Årsaken er at den tyske krigsindustriens behov for arbeidskraft er umettelig; slavearbeidere dør i tusenvis, så nye arbeidere må skaffes. Sipo-sjefen får imidlertid dårlig respons på sin anmodning: Kommandørene i Bergen, Trondheim og Stavanger legger ikke sin sjel i å få avgårde flere fanger på så kort varsel. (03.01.1944)

01/01/1944

Flere og flere tyskere får barn med norske kvinner. I løpet av 1943 ble det opprettet fem nye såkalte Lebensborn-hjem i Norge: «Bergen» på Hop i Nesttun ved Bergen, «Stalheim» på Stalheim turisthotell, «Stadtheim» i Oslo, «Stadtheim» i Trondheim og «Heim Os» på Moldegaard i Os ved Bergen. Disse hjemmene kommer i tillegg til de allerede etablerte på Dr. Holms Hotell på Geilo, «Godthaab» i Bærum, «Hurdalsverk» i Hurdal og «Klekken» ved Hønefoss. Lebensborn-hjemmene skal sikre utviklingen av den «nordiske», «ariske» eller «germanske rasen» og bidra til en trygg oppvekst for «ariske barn», slik at den «ariske rasen» fremstår mest mulig fulltallig og ren. Lebensborn skal også sørge for at «raserene» barn fra utenomekteskapelige forhold blir adoptert bort til tyske familier, og barna skal i størst mulig grad fungere som erstatning for nedgang i antallet tyske fødsler som følge av krigen. Alle Lebensborn-hjemmene i Norge har utelukkende tysk personale, som gir støtte i forbindelse med fødslene, men også økonomisk hjelp etterpå. Bildet er fra hjemmet i Hurdal. (Foto: Riksarkivet) (01.01.1944)

01/01/1944

Det kommer ny episode av Norsk ukerevy, som blant annet handler om soltilbedere på Frognerseteren og parade med frivillige til Østfronten. https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1944/FMAA43005343/avspiller (01.01.1944)

01/01/1944

I løpet av 1943 har Nortraship mistet totalt 62 skip. Nærmere 700 sjøfolk har omkommet, eller rundt 27 prosent av de samlede besetninger på skipene som gikk tapt. Ubåter har stått for 44 av senkningene. (01.01.1944)

01/01/1944

Når året 1944 innledes, har de allierte så godt som vunnet slaget om Atlanterhavet, til tross for at tyskerne har satset stort på å utvikle nye våpen. Mars 1943 var den dystreste måneden for de allierte konvoiene: I Nord-Atlanteren gikk nesten 100 handelsskip tapt i løpet av få uker. Utover sommeren supplerte imidlertid nye, store fregatter de langsomtgående korvettene som eskorte, og flere allierte langdistansefly kunne følge konvoiene lenger til havs. Radar ble dessuten alminnelig, og bedre lytterutstyr gjorde det lettere å følge tyske ubåter. Dermed er det i økende grad de tyske ubåtene som har gått tapende ut av konvoislagene. (01.01.1944)

1943
31/12/1943

Norske flygere har i løpet av 1943 skutt ned over 150 fiendtlige fly. Britiske aviser melder at den norske 331-skvadronen ligger på førsteplass blant samtlige allierte jagerflyskvadroner (med unntak av britenes egne skvadroner). 332-skvadronen ligger på tredjeplass. (31.12.1943)

31/12/1943

I løpet av året har 9200 nordmenn flyktet til Sverige, mot 7600 i 1942. De største «eksportmånedene» var mars, april og mai, da mange rømte fra arbeidsmobiliseringen, og desember etter studentaksjonen. (31.12.1943)

31/12/1943

Av en hemmelig oversikt presentert for de militære tyske sjefer i Norge, går det frem at 4300 personer er arrestert av sikkerhetspolitiet i løpet av 1943. Dette er en svak nedgang i forhold til året før, men det blir påpekt at to større aksjoner er med: Arrestasjonen av 349 «upålitelige» politifolk i august og 1176 studenter og lærere i november. (31.12.1943)

30/12/1943

Karl Adding, som jobber for Gestapos hovedkvarter på Misjonshotellet i Trondheim, dør på St. Elisabeth Hospital av antatt blodforgiftning. Som nær medarbeider av Henry Rinnan, er det nok mange som vil han til livs: Noen mistenker at han har blitt drept av en lege som ga ham sprøyte mot en betennelse etter et fall, mens andre hevder at dødsårsaken er en sprøyte mot impotens. Tyskerne mistenker altså en villet likvidering som skulle se ut som en naturlig død, så etter obduksjonen sender de prøver til Tyskland for videre undersøkelser uten å komme nærmere et klart svar. (30.12.1943)

29/12/1943

Trygve Bratteli, som sitter i konsentrasjonsleiren Natzwiler, forteller om julen 1943:

(29.12.1943)

28/12/1943

Sjømannskirken har arrangert en stor juletrefest i Central Hall i London i romjulen. En flaggparade vekker betydelig oppmerksomhet: Alle de norske flaggene helt fra middelalderens gylne løve på rød duk til det nåværende korsflagget blir båret frem for den store forsamlingen mens medlemmer av Hærens, Marinens og Flyvåpenets kvinnekorps danner æresvakt. De 14 flaggene, som hver for seg representerer et avsnitt av Norges historie, gir et mektig inntrykk av kampen det norske folk har ført for sin frihet gjennom århundrer. (Foto: Riksarkivet) (28.12.1943)

28/12/1943

Styrmann Peter Helfred Reiss fra Oslo, som seiler i alliert fart, omkommer ved en drukningsulykke i Baltimore. Han etterlater seg kona Ingrid Alette. (28.12.1943)

27/12/1943

MK Sjøbakken av Bodø/Hammerfest blir minesprengt på reise fra Kjøllefjord til Mårøyfjord. Maskinist Kristian Peder Nilsen omkommer. (27.12.1943)

27/12/1943

Eksilregjeringens filmavdeling har produsert en julefilm som viser glimt fra julefeiringen hos norske militære avdelinger, blant annet i Skottland, på Island og i Little Norway i Canada. https://www.youtube.com/watch?v=P5mjbX5436w (27.12.1943)