Hjem

1942
26/11/1942

Statspolitimannen Stian Bech, som har ansvar for å følge opp jøder som ikke har overholdt meldeplikten, går systematisk gjennom leilighetene til jødiske personer som NS-myndighetene savner. Bech og hans team søker også igjennom sykehus og andre institusjoner etter skjulte jøder. Han finner raskt ut at sykehusansatte saboterer jakten hans: For eksempel finner han ingen jødiske navn etter å ha forlangt pasientkartotekene ved Ullevål sykehus utlevert. Bech klarer å få tak i minst 11 jøder fra sykehusene innen utgangen av måneden, men 38 jødiske menn unnslipper samtidig gjennomsøkingen av sykehusene. (26.11.1942)

26/11/1942

Etter dagens deportasjoner av jøder, fortsetter jakten på norske jøder i flere uker fremover. Jakten ledes av Wilhelm Wagner. (26.11.1942)

26/11/1942

26 jøder til utskipes fra Oslo samme dag som DS Donau forlater havnen. De blir fraktet med MS Monte Rosa og ender i Auschwitz. Kun to av disse jødene overlever krigen. (26.11.1942)

26/11/1942

Jødene som fraktes bort med DS Donau er fra flere landsdeler. Mange av dem er transportert til Oslo de siste dagene fra forskjellige leirer. (26.11.1942)

26/11/1942

Arrestasjonene av jødiske kvinner og barn i Oslo og Aker de siste tolv timene er utført av omtrent 300 mann, inkludert 100 fra beredskapstroppen, 60 fra kriminalpolitiet, 60 fra Hirden og 30 fra germanske SS Norge. (26.11.1942)

26/11/1942

Kathe Lasnik er én av jødene som er arrestert og ført bort det siste døgnet. Hun har lagt igjen en lapp i klasserommet sitt på Fagerborg skole. Lappen leses opp for elevene: “Takk for meg. Nå får dere ikke se meg mer. I natt ble vi arrestert.” (26.11.1942)

26/11/1942

Noen av jødene som har blitt fraktet til Oslo havn er så heldige å bli plukket ut av køen fordi de er “halvjøder” eller er gift med en ikke-jøde. Enkelte blir også tatt ut av køen fordi de har papirer på tysk krigstjeneste under første verdenskrig. (26.11.1942)

26/11/1942

I løpet av morgentimene blir flere hundre jøder i alle aldre – omtrent 302 menn, 188 kvinner og 42 barn – overlevert til tyskerne ved Oslo havn før de deporteres til Stettin med DS Donau. Skipet skal avgå klokken 14:55. Etter dette fraktes de videre til Auschwitz, og bare ni menn fra denne transporten overlever krigen. En stor folkemengde med tilskuere har samlet seg på kaia når Donau lastes opp. Blant annet ser forfatteren Gunvor Hofmo hennes venninne Ruth Maier forsvinne. (26.11.1942)

25/11/1942

Nansenhjelpen har satt i gang en storstilt varslingsaksjon til jøder de er i kontakt med, uten å rekke å nå ut til alle. (25.11.1942)

25/11/1942

Mens jødiske kvinner og barn blir arrestert i hopetall, redder Sigrid Helliesen Lund og Nic Waal rundt 20 jødiske barn fra barnehjemmet i Holbergs gate i Oslo etter å ha fått følgende beskjed fra en anonym oppringning: “Det blir et stort selskap i kveld. Men det er bare de store pakkene vi skal ha”. Barna plasseres i dekning i Asker og føres senere over til Sverige. (25.11.1942)

25/11/1942

Politiet får i kveld ordre om en storaksjon i Oslo i morgen tidlig. Det er jødiske kvinner, barn, syke og gamle som skal tas. Enkelte politifolk varsler jøder og visse nøkkelpersoner i motstandsbevegelsen om det som skal skje. Dette utløser hektisk aktivitet: Folk haster avgårde til jødiske adresser, spesielt i Oslo-området. (25.11.1942)

25/11/1942

Knut Rød får beskjed av Karl Marthinsen om å organisere ytterligere arrestasjoner av jøder i Oslo. Dagen i dag brukes til å sette opp lister over hvem som skal arresteres. (25.11.1942)

25/11/1942

Jødiske kvinner og barn samt innlagte jøder på sykehus blir arrestert. Jødiske menn er i hovedsak arrestert for noen uker siden. Eldre menn, som etter ordre fra Quisling ble frigitt tidligere i måneden, blir arrestert på nytt. (25.11.1942)

25/11/1942

DS Donau rekvireres av tyskerne for deportering av jøder. Gestaposjef Hellmuth Reinhard melder til Adolf Eichmanns kontor i Berlin at en skipslast jøder skal sendes til Stettin. Bildet viser Donau liggende ved kai i Oslo. (25.11.1942)