Hjem

1941
13/11/1941

Brønnbåten MK Blia har forlist under et kraftig uvær, da den skulle frakte en gruppe flyktninger og kurerer til Shetland. 42 mennesker mistet livet i ulykken. Dette er det største enkelttapet av menneskeliv i Shetlandsgjengens virksomhet under hele krigen. Syv av de omkomne var tilknyttet Shetlandsgjengen, blant dem SIS-agentene Billy Forthum og Bernhard Haavardsholm, mens resten var norske sivile. Kapteinen om bord var Ingvald Karsten Lerøy (21) fra Lerøyna i Sund kommune, som også var medeier i båten. (13.11.1941)

12/11/1941

Forsyningsnemda i Vardø opplyser at 1368 tobakkskort er utlevert til menn og 343 sigarettkort til kvinner. Mange søknader fra ikke-røykere er avslått. (12.11.1941)

12/11/1941

Minister Scancke innkaller samtlige studentutvalg og alle “menige” studenter til et møte i Universitetets aula i morgen. Han skal komme med “en viktig meddelelse”. De som unnlater å møte, risikerer å bli utvist fra Universitetet på livstid. (12.11.1941)

12/11/1941

Rikskommissær Terboven gjør igjen, gjennom alle landets aviser, oppmerksom på at forsøk på å flykte til England vil bli straffet med døden ved tysk krigsrett. Tyskerne betrakter alle fluktforsøk “som virksomhet til fordel for en fiendtlig stat”. (12.11.1941)

11/11/1941

Oppgaver over potetbeholdning skal leveres innen 20. november. Det gjelder også hjemmenes vinterforsyninger, står det i en Oslo-avis. (11.11.1941)

10/11/1941

For første gang holdes det husdyrtelling i Oslo, og oppgaver over alle som eier eller leier svin, sau, geit, høns, storfe eller hest må fylle ut et skjema som skal innsendes til myndighetene. De som ikke fyller ut skjemaet nøyaktig, blir truet med at de ikke vil få utlevert rasjoneringskort. (10.11.1941)

10/11/1941

NSB henstiller til passasjerer som reiser med fjerntogene å ta med seg matpakke. På Bergensbanen må man sløyfe spisevogn på grunn av vanskelige trafikkforhold. På Sørlands- og Dovrebanen vil det fortsatt bli begrenset servering i spisevogn. (10.11.1941)

10/11/1941

Ny episode av Filmavisen, med blant annet klipp fra cupfinalen der Odd vant 1-0 over Ørn. Det handler også om forlengelsen av Sørlandsbanen og Arbeidstjenestens store mønstring i Oslo.
https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1941/FMAA41000941/avspiller
(10.11.1941)

10/11/1941

SS Strafgefangenenlager Falstad er i full drift fra og med i dag. Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD Drontheim, Gerhard Flesch, skal styre leiren med brutal hånd. I etableringsfasen skal fanger bli sperret inne der det er ledig plass i hovedbygningen. Skolehjemmet rommer flere typer verksteder, gymnastikksal, kontorer, spisesal, kjøkken og klasserom. Oppe på sovesalen er i alt 72 rom, som leirregimet fra nå av tar i bruk som fangeceller. (10.11.1941)

08/11/1941

Leif Andreas Larsen, “Shetlands-Larsen”, har fått tilbud om å bli skipper på skøyta Arthur. I dag går hans første tur som kaptein. De skal levere våpen i Norge, et oppdrag som går uten problemer. På vei tilbake mot Shetland blir de møtt av det de kaller den verste stormen på 40 år. Uværet varer i fire dager, og ett av medlemmene om bord i Arthur blir skylt på havet. Så snart uværet roer seg, blir de angrepet av et tysk fly men når likevel tilbake til Shetland. (08.11.1941)

08/11/1941

Kulturdepartementet nedlegger forbud mot å utgi bøker og skrifter i norsk oversettelse av utenlandske forfattere eller norske emigrantforfattere, med mindre departementet på forhånd har godkjent verket til utgivelse. Gulbrand Lunde motiverer dette blant annet med at man ønsker å beskytte norske forfattere mot “strømmen av mindreverdig utenlandsk litteratur”. I praksis er hensikten å stenge uønskede forfattere ute. (08.11.1941)

08/11/1941

Kirke- og undervisningsdepartmentet endrer reglene ved opptak til lærerskolene. Tidligere ble antall poeng ved tidligere eksamen lagt til grunn, men heretter skal rektor avgjøre hvem som fyller vilkårene for å være med på opptaksprøvene. Han skal så sende forslag til lærerskolerådet, som tar den endelige avgjørelse. Departementets hensikt er å få flere NS-lærere inn i skolen. (08.11.1941)

08/11/1941

Britiske bombefly angriper skip på havna i Oslo. Tre fly blir skutt ned av tysk luftvern ved Gressholmen, Malmøykalven og i Lysakerfjorden. Ett av flyene faller ned i sjøen like ved Østbanen; en mann i en liten båt blir drept. Noen av flymannskapene tas til fange. (08.11.1941)

07/11/1941

En landsomfattende aksjon settes i gang gjennom Norges Kjøtt- og Fleskesentral for å øke sauebestanden i Norge. Det blir skaffet til veie 600 nye avlsdyr som hovedsakelig blir fordelt på Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland fylker. Det blir pekt på at beiteforholdene tillater en vesentlig økning av saueholdet. (07.11.1941)