Hjem

1943
12/02/1943

Det nærmer seg morsdag, og Leborg har satt inn annonse i Aftenposten. (Faksimile: Aftenposten arkiv) (12.02.1943)

12/02/1943

Mange vordende mødre fortviler over den prekære mangelen på barnevogner. De må betale svimlende priser for de få vognene som averteres til salgs. For å avhjelpe nøden bør myndighetene sørge for beslagleggelse av brukte barnevogner som står ubenyttet, foreslår en kvinne som er på jakt etter en brukbar vogn. (12.02.1943)

11/02/1943

Tyskerne beslaglegger et 122 000 kvadratmeter stort område på Tøyen der de skal anlegge en stor leir for Kriegsmarine med omtrent 20 brakker. Leiren skal i første rekke være et materiellager, og inngangen skal være fra Monrads gate. Leiren skal også ha fangebrakker for sovjetiske krigsfanger. (11.02.1943)

10/02/1943

Det blir gjort et forsøk på å likvidere Henry Rinnan utenfor hovedkvarteret i Brattørgata 12B i Trondheim. Dette fører til at Sonderabteilung Lola flytter til Gamle Åsvei 48 på Byåsen, en villa som ligger tre-fire hundre meter sør for bygrensen. (10.02.1943)

10/02/1943

Tyskerne åpner en flybase på Gossen flyplass på øya Gossa i Aukra. Gossen skal bli en av hovedflyplassene for jagerfly, men de første flyene blir ikke stasjonert her før i juli. Rullebanen har en lengde på 1600 meter, og dekket består av tredekke. Opprinnelig var det planlagt å bygge flyplassen ved Moa gård i Spjelkavik ved Ålesund, men tyskerne har endt opp med Gossen fordi de trenger en lengre og bredere rullebane enn opprinnelig tenkt. (10.02.1943)

10/02/1943

Rolf A. Elnes i Trondheim har gjort seg bemerket med to viktige oppfinnelser: En silderensemaskin og en selvlensende skipspumpe. Silderensemaskinen har en kapasitet på over 100 000 sild i døgnet, og den kan brukes til rensing også av annen småfisk. (10.02.1943)

09/02/1943

Filmen “Unge viljer” har hatt premiere på Victoria Teater. Den ble spilt inn sommeren 1942 etter at Walter Fyrst på oppfordring fra Gulbrand Lunde skrev manus til det som skulle være en partifilm for NS. Målet med filmen er å forklare NS’ ståsted og “vekke det norske folk til kamp mot verdenskommunismen”. På grunn av filmens innhold har det vært vanskelig å besette rollene med profesjonelle skuespillere, og rollene er dermed stort sett besatt av amatører hentet fra NS-miljøet. Filmen blir den eneste norskproduserte propagandaspillefilm i løpet av krigen, og den blir tidlig tatt av programmet på grunn av demonstrasjoner, hån og boikott flere steder i landet. (09.02.1943)

09/02/1943
Nord- og Vestmarka åpnes for sportsfiskerne, melder Aftenposten. Det er undertegnet en omfattende kontrakt mellom godseier Løvenskiold og Oslo, Aker og Bærum kommuner. (09.02.1943)
09/02/1943

Politiet varsler at de strengt vil håndheve bestemmelsen om at barn under 16 år ikke skal være ute alene etter klokken 21. Mørkleggingen har gjort det lett for kriminell ungdom å være virksom; avisene har i den senere tid meldt om en rekke innbruddstyverier og overfall. (09.02.1943)

08/02/1943

Det kommer ny episode av Norsk ukerevy. Her handler det blant annet om Germanske SS Norge på Kongsvinger Festning, NS Kvinnelig Arbeidstjenestes Førerskole og feiring av ettårsdagen for statsakten. https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1943/FMAA43004943/avspiller (08.02.1943)

08/02/1943

I en regjeringskonferanse i London blir det referert et brev som Kretsen har skrevet i januar for å utdype sitt syn på hvordan Norge bør styres i overgangen fra krig til fred: Den regjering som da vil bli dannet, må representere alle nasjonale krefter og utføre sine gjøremål på grunnlag av Grunnlovens paragraf 17 inntil et nytt valg har funnet sted. Regjeringen gjør det klart i en erklæring at den umiddelbart etter en frigjøring vil gå av. Regjeringen er samtidig innstilt på at et utvalg vil få i oppdrag å granske dens handlinger, og den foreslår at en samlingsregjering styrer landet inntil et nytt storting kan tre sammen. (08.02.1943)

08/02/1943

Sør-Trøndelag politikammer har fått en sjelden sak til avgjørelse: Hvor mange kilo ost plikter en alminnelig geit å skaffe sin eier for å få leve? En mann i Hemne, som i mange år har hatt en geit i pensjon hos en gårdbruker, har hvert år fått 12 kilo ost, men det siste året har leveransen skrumpet inn til tre kilo. Geitas eier har derfor anmeldt gårdbrukeren for underslag av ni kilo geitost. Gårdbrukeren hevder at “tidenes pinaktighet i sin alminnelighet har virket slik på geita at eieren bør være fornøyd med tre kilo ost, som sannelig ikke hvert menneske blir velsignet med nå om dagen”. (08.02.1943)

07/02/1943

Håkon Albert Larsen fra Sandefjord, som seiler i alliert tjeneste på forskjellige skip, omkommer i Liverpool når han faller ned i dokken under mørkleggingen. Han etterlater seg kone og ett barn. (07.02.1943)

07/02/1943

MT Daghild av Oslo torpederes av den tyske ubåten U-608 og synker i Nord-Atlanteren på reise fra New York til River Mersey med oljelast. Alle om bord overlever. Dette er andre gang skipet torpederes. (07.02.1943)