Hjem

1941
15/09/1941

20 unge menn rømmer over til Shetland fra Radøy for å melde seg til tjeneste for norske myndigheter. 18 av dem er fra Radøy og to fra Austrheim. Fiskeskøyta MS Njord er “rekvirert” til turen. I England skal 12 av dem gjøre tjeneste i marinen. To havner i handelsflåten, fem gjør tjeneste i hæren og én blir med i Shetlandsgjengen. Tre av dem kommer til å bøte med livet: Olav Kvalheim, hans bror Magnus Kvalheim og Johannes Mongstad. (15.09.1941)

15/09/1941

MT Vinga av Bergen blir skadet av tyske bombefly. To bomber treffer midtskipet, dreper åtte mann og sårer fire alvorlig. En britisk jager tar opp 33 overlevende. Skipet holder seg flytende og blir slept til lands. (15.09.1941)

15/09/1941

Leder for Norsk Lektorlag og redaktør for medlemsbladet “Den Høgre Skolen”, John S. Volle, gir ut den første nazistiske utgaven av bladet, som dessuten har endret skrivemåten til “Den høyere skole”. (15.09.1941)

15/09/1941

Den amerikanske marinens befal på Island, general Marston, rapporterer at det er spenning mellom soldater og sivilbefolkningen etter at en islandsk kvinne ble gruppevoldtatt av fire marinesoldater. Flere tusen britiske og amerikanske soldater er nå stasjonert på Island. (15.09.1941)

15/09/1941

Det kommer en ny episode av propagandamaskinen Filmavisen. Det handler blant annet om immatrikuleringen på universitetet, matauk, vedhogst, tysk politistevne og Vidkun Quislings tale i Colosseum.
https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1941/FMAA41000541/avspiller (15.09.1941)

15/09/1941

En sovjetisk ubåt dukker opp utenfor Langbunes på Varangerhalvøya. Fra en gummibåt blir 13 mann satt i land med våpen og utstyr. Seks av dem er nordmenn, syv er russere. De seks nordmennene tilhører en gruppe på 48 som i fjor høst forlot Kiberg-området og dro til den nordvestlige delen av Kolahalvøya. De ble først internert, men meldte seg senere som frivillige til den russiske hær. Noen av dem har vært på rekognoseringsturer tilbake til Finnmark, men nå kommer den første styrken med våpen i hånd og skal legge forholdene til rette for en senere, større ekspedisjon. De drar opp i Komagdalen og sprer seg i flere grupper. (15.09.1941)

14/09/1941

Den kommissariske justisministeren, Sverre Riisnæs, starter i stillhet arbeidet med registrering av jødiske eiendommer. Dette foregår ved diskret korrespondanse mellom Justisdepartementet og fylkesmennene. Det blir også igangsatt diskret registrering av jødiske firmaer, en kartlegging som skal være ferdig til årsskiftet. I et skriv til Landbruksdepartementet tar Riisnæs også opp spørsmålet om å utelukke jøder fra å eie norsk jord. Stadig flere butikker blir utover høsten utstyrt med skilt “Jüdische Geschäft”. (14.09.1941)

14/09/1941

Max Manus har endelig kommet seg til Storbritannia, etter rømningen fra Ullevål sykehus den 14. februar. Han har vært på en syv måneders flukt via Stockholm, Russland, Afrika og Canada. (14.09.1941)

14/09/1941

Frau Lienhardt, leder av Reichsfrauenführung Hauptabteilung Reichsmütterdienst, besøker Lebensbornhjemmet på Hurdal Verk, bare få uker etter åpningen i august. Dette er det første Lebensbornhjemmet som er etablert utenfor Tyskland. (14.09.1941)

14/09/1941

Kong Haakon holder en kort tale over radio fra London i kjølvannet av melkestreiken som har ført til unntakstilstand og henrettelsene av Wiggo Hansteen og Rolf Wickstrøm:

(14.09.1941)

13/09/1941

Sørgående hurtigrute DS Richard With blir torpedert av en britisk ubåt sør for Rolvsøya med 135 personer om bord. Skipet går ned så fort at man ikke får ut livbåtene. Fiskeskøyta Skolpen får fisket opp 32 mennesker, men 75 passasjerer og 28 av mannskapet omkommer. Etter forlisene til DS Barøy og Richard With stopper hurtigrutetrafikken til Tromsø. Forbindelsen langs kysten blir i stedet opprettholdt av ishavsskuter og fraktefartøy. (13.09.1941)

13/09/1941

Det formidles at alle jaktlisenser utstedt før 15. september regnes som ugyldige. Jaktvåpen og ammunisjon skal nå innleveres til politiet. (13.09.1941)

12/09/1941

DS Buskø av Ålesund blir bordet av et amerikansk kystvaktfartøy utenfor Grønland. Buskø har som oppdrag å etablere radiostasjoner og værstasjoner for tyskerne, men operasjonen blir nå stoppet. Skip og besetning føres til USA. (12.09.1941)

12/09/1941

Den tyske framferden etter melkestreiken har skapt sterke reaksjoner i en del NS-miljøer. Likevel forsvarer Vidkun Quisling den harde linjen mot det han oppfatter som truende kommunister. For Quisling understreker negative reaksjoner i folket at man må få avviklet kommisærstyret og få overført makt til ham selv og NS. Han mener NS er bedre rustet til å “gjennomføre nyordningen raskere og mer smertefritt”. (12.09.1941)