Hjem

1941
15/05/1941

27 nordmenn, de fleste jernbanefunksjonærer, blir ved tysk krigsrett idømt tukthus- og fengselsstraffer på opptil 4-5 år for tyveri av tobakk, sigaretter og klær “tilhørende forsvarsmakten”. (15.05.1941)

15/05/1941

Det meldes at “det grønnes i Tøyenhagen” i Oslo. Dyrking av kaffe, te, kakao og tobakk er i full sving. (15.05.1941)

15/05/1941

Rolf Strømsheim i Ålesund skriver i dagboka om matsituasjonen i byen:

(15.05.1941)

15/05/1941

Etter at 22 organisasjoner i april gikk sammen om et protestbrev til Terboven, har tallet på protesterende organisasjoner nå økt til 43. Protestbrevet har ikke fremkalt respons fra rikskommissæren, så de forfatter et nytt brev stemplet dagens dato. Nå er også Landsorganisasjonen med på protesten. En del organisasjoner er imidlertid fremdeles utenfor, blant andre Norges Bondelag og Norges Rederforbund som allerede er nazifisert. Også Norges Industriforbund, Norges Håndverkerforbund og Norsk Arbeidsgiverforening avslår å signere protesten. (15.05.1941)

14/05/1941

DS Karlander av Fredrikstad blir bombet av tyske fly på vei fra Hull til Curacao. De har litt luftvern og forsvarer seg med dette, men mannskapet må gå i livbåtene. Skipet går tapt og mannskapet plukkes opp av redningsskipet Zaafaran. (14.05.1941)

14/05/1941

Husmor og barnepleier Kitty Margrete Lorange, født Sørensen, melder seg inn i NS. Hun er gift med Fredrik Lorange, og de bor i Erling Skakkes gate 52 i Trondheim. Senere blir hun innlemmet som agent i Rinnanbanden. (14.05.1941)

14/05/1941

Sverre Riisnæs og Jonas Lie kommer tilbake til Norge. De har fått sin fronterfaring, som er i tråd med SS’ og Reinhard Heydrichs ønske. (14.05.1941)

14/05/1941

Kåre Fostervoll blir avsatt fra stillingen som rektor ved Ålesund offentlige høyere allmennskole (Latinskolen). Elever, lærere og Forstanderskapet protesterer på avgjørelsen, men til ingen nytte. Det utnevnes imidlertid ingen ny NS-rektor til skolen, så lektor Ola Sandnes pålegges å stå for den daglige driften inntil videre. Dette gjør han til skolens beste ut krigen. (14.05.1941)

13/05/1941

Quislings mor Anna Qvisling, født 1860, dør fredelig i hjemmet sitt. Quisling har hatt et nært forhold til moren sin i alderdommen hennes. Han har vært under hardt press fra tyskerne for å bidra til innsats med en egen norsk SS-avdeling, og Vidkun og Annas turer i Frognerparken skal ha vært en viktig avlastning for ham. Morens død gjør det harde presset fra Heinrich Himmler, SS og Rikskommissariatet vanskeligere å bære, og hele denne våren har Quisling vært dypt nedslått. Bildet viser Anna og Vidkun i hennes leilighet. (13.05.1941)

13/05/1941

MB Signal forlater Ålesund med 12 personer om bord. Straks etter avreisen går båten på grunn, men kommer seg av ved egen hjelp etter noen timer. De søker havn på Runde på grunn av uvær og går videre derfra når det letter. Imidlertid får de en motorskade 60 kvartmil fra land. De blir tatt opp av Shetlandsgjengens MB Vita og tas inn til Lerwick. Turen er organisert av Sverre Nielsen og Marino Nilsson. Sistnevnte viser seg senere å være Gestapo-agent. (13.05.1941)

12/05/1941

Golfbanen på Bogstad, eid av Oslo Golfklubb, er gravd opp for å brukes til matauk, men også for å hindre tyskere i å bruke banen. En tysk offiser kontaktet klubben, ikke lenge etter invasjonen, for å høre om tyskere kunne bruke banen. Klubbstyret leide sporenstreks inn hest og plog og satte annonse i Aftenposten om at det nå skulle dyrkes poteter og kålrot der. Klubben vedtar til slutt at det bare er egne medlemmer som kan spille på banen, som følge av matauken. De ivrigste medlemmene spiller mellom potetene. (12.05.1941)

12/05/1941

Notis i avisa: “35 familier slår seg sammen i Myrahagen. En for alle og alle for en om stubberydding, pløying, såing, luking og høsting”. (12.05.1941)

12/05/1941

4323 jøder i Paris blir arrestert og sendes til to interneringsleirer. (12.05.1941)

12/05/1941

Det sendes ut et nytt rundskriv til alle landets politimestre om at alle radioer i jødisk eie skal oppspores. Innsamlingen av radioer i jødisk eie begynte allerede i mai 1940. Aksjonen mot jødenes radioer er foreløpig først og fremst en prøveballong som tester samarbeidsviljen hos politiet, men spiller også en rolle i registreringen av jøder i Norge; det finnes ikke fra før et systematisk register. (12.05.1941)