Hjem

1941
15/03/1941

Etter at res. kap. Ingvald B. Carlsen har motsatt seg kravet om forhåndssensur av andakter og prekener i radioen, fratrer han som leder av religiøse sendinger etter press fra NS. Ansvaret for sendingene overtas av kirke- og undervisningsdepartementet. (15.03.1941)

15/03/1941

Det er stor interesse for å holde villagris, for å få mer mat. Grisene fôres ofte med potetskrell og sildavfall, noe som kan gi et snev av sildesmak i ribba. Grisens blod brukes til blodpudding. Man kan få utlevert gratis tegning av grisehus, slik at man kan bygge selv. Grisehuset har plass til høyst to griser. Bildet viser villagris i Platåveien på Grefsen, like før slakting. (15.03.1941)

14/03/1941

Nils Jørgen Fuglesang, som forlot Norge med MK Heimfjell, har ankommet Lerwick på Shetland. Han reiser videre til Canada for å utdanne seg til flyver i Little Norway. (14.03.1941)

14/03/1941

Erling Christian Marthinsson fra Bergen blir arrestert mistenkt for illegalt arbeid med radiosender og spionasjevirksomhet. Han blir overført til Ulven fangeleir i Os og dømt til døden. (14.03.1941)

13/03/1941

Kongsvinger Orkesterforening fortsetter med ukentlige øvelser og opptredener, og møtes til hyggelige lag, til tross for nye, strenge forordninger for foreninger. Men en ny tone kommer inn: På en medlemsfest som blir holdt i formann Alf Skarphols hytte ved Vingersjøen lyder den forbudte melodien til “Ja, vi elsker” inne bak tette hyttevegger, forkledd som bordsang: “Gledens lyse ånd skal leve / hvert minutt i kveld. Sangens vinger skal oss heve / over mørke fjell. Ingen tyngsel skal oss tynge / her i festens prakt, sangens rytmer skal oss gynge / i musikkens takt. Sangens rytmer skal oss gynge / i musikkens sikre takt”. I de følgende vers kommer ord som “samholdsånd” og at “dette er vår store styrke: Samhold veier mest”. (13.03.1941)

13/03/1941

DS Samlanes av Bergen går på en mine utenfor Cornwall i England. Skipet går ned og hele bestningen på 13 nordmenn, en ire og en svenske omkommer. Den engelske kystvakten observerer hendelsen og sender ut en redningsskøyte, men ingen overlevende blir funnet blant vrakrestene. (13.03.1941)

13/03/1941

De norske hvalfangerne Star XIX og Star XXIV, som ble kapret av tyskerne i januar, blir oppdaget av britiske HMS Scarborough. Tyskerne velger å sprenge båtene før de går fra borde, og det tyske mannskapet og nordmenn som har blitt holdt som gisler blir plukket opp av Scarborough. (13.03.1941)

13/03/1941

MB Sigurd forlater Ålesund med sju personer om bord, på vei mot Lerwick på Shetland. Når de kommer utenfor kysten får de en lekkasje og blir nødt til å gå innom Stadlandet for raparasjoner. Turen er organisert av Reidar L. Godø og Torsvik-gruppa. Om bord er Wilhelm Johansen Blakseth, Reidar L. Godø, Mads Olaf Monsen, Joachim H. Rønneberg, Hans Sigurd Skjong, Jan Staubo og Thomas Thomsen. Noen av disse melder seg til tjeneste for Den Kongelig Norske Marine eller drar til Little Norway i Canada, mens Rønneberg i stedet lar seg verve til Martin Linges kompani som senere får navnet Norwegian Independent Company No. 1. Rønneberg har skrevet et avskjedsbrev til foreldrene sine, mens han var på Standalhytta med kameratene sine, og oppfordrer til følgende: “Vær nu mere forsiktig i ord og handling enn nogen gang”. Les hele brevet her. (13.03.1941)

13/03/1941

Konstituert statsråd Hagelin sender brev til Terboven med forslag til forordning om foreninger og organisasjoner: Innenriksdepartementet skal nyordne alle foreninger og om nødvendig oppløse disse og sette inn ny ledere, noe som vil gi NS full kontroll over det norske foreningslivet. (13.03.1941)

12/03/1941

Under Quislings annonserte tale i Colosseum retter han et flengende angrep mot kongefamilien. Han sier også: “Hva Norge var, det vil det engang bli, på tross av alle vanskeligheter. Norge vil vokse seg inn i et stort politisk forbund og være med å skape det åndelige og materielle grunnlag for en ny sivilisasjon.” (12.03.1941)

12/03/1941

Haakon Larsen Ekeberg, elektriker om bord på FLK Hektoria av Tønsberg, blir drept under et flyangrep på Liverpool. (12.03.1941)

12/03/1941

Det gjøres oppmerksom på at ved kjøp av tannpasta eller hudkrem må man innlevere de gamle tubene med skrukork, hvis ikke vil man ikke få noe. Det samme gjelder ved levering av tomflasker med skrukork på Vinmonopolet og kjøp av medisiner på apotekene. (12.03.1941)

12/03/1941

NSB kunngjør innskrenkninger på Bergensbanen og Dovrebanen fra 16. mars. Det blir satt opp bare tre nattog hver vei ukentlig på begge strekninger. Årsaken er at NSB må spare brensel. Bildet viser tyske soldater oppstilt på Finse. (12.03.1941)

12/03/1941

De over 3000 duene i Oslo betraktes egentlig som et problem, men benyttes nå som matauk. “Oslo-rypen” går unna som varmt hvetebrød, for 50 øre ribbet. (12.03.1941)