Hjem

1943
04/05/1943

Erling Joakim Wist fra Steinkjer dør på Falstad etter å ha fått lungebetennelse. Wist deltok i kampene ved Gratangen i 1940 og var med i motstandsbevegelsen frem til han ble arrestert for en måneds tid siden. (04.05.1943)

04/05/1943

En ny “Utekommando” fra Grini fangeleir sendes til Kongsvinger festning. Her skal 15-20 fanger rullere, til sammen 80-100 fanger gjennom hele krigen. Arbeidsoppgavene er vedhugst, potetskrelling og stell av husdyrene på SS-skolen til Germanske SS Norge. (04.05.1943)

04/05/1943

Sverre Ryen fra Gudbrandsdalen skriver dagbok under sitt syvdagers opplæringsopphold i Grefsrudleiren i Holmestrand. Han har meldt seg frivillig til å kjempe på tysk side i Germanske SS Norge. I notatboken skriver han ned det han opplever som soldat.

(04.05.1943)

04/05/1943

Peder Morset blir stilt for tysk krigsrett og dømt til døden på grunn av illegal virksomhet. Han og sønnene Helge og Oddmund ble i mars jaget opp i Selbu-fjellene av Gestapo. Oddmund ble drept, mens Peder og Helge ble arrestert. Siden har Peder blitt torturert i Gestapo-hovedkvarteret Misjonshotellet i Trondheim. (04.05.1943)

03/05/1943

Det kommer ny episode av Norsk ukerevy. Denne gangen handler det blant annet om et besøk på NS Frontkjemperkontor, Vidkun Quislings retur til Norge etter besøk hos Hitler og vårpuss av båter. https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1943/FMAA43005543/avspiller (03.05.1943)

03/05/1943

Trygve Bratteli, som ble arrestert av Gestapo i juni 1942, blir transportert til Tyskland etter å ha sittet på Møllergata 19 og Grini. Han blir sittende i flere konsentrasjonsleire, blant dem Sachsenhausen, Natzweiler og Dautmergen. (03.05.1943)

03/05/1943

Den norske 330-skvadronen, som i februar ble flyttet fra Island til Oban i Skottland, har nå ti fly av typen Short Sunderland til disposisjon. Personellstyrken består av mer enn 335 mann, hvorav rundt 84 er briter. Svadronens aksjonsradius dekker det meste av Nordsjøen og Nord-Atlanteren. Bildet viser skvadronen i oppstilling i Oban. (03.05.1943)

03/05/1943

Tjæremangelen er stor, og Statens generatorstyre håper å produsere 10 000 tonn tjære i løpet av året. Især Trysil-stubbene er overmåte fine og tjæreholdige. Tjæren går til impregnering av båter, fiskegarn, tauverk og liknende samt til ski- og skosmurning, gummifremstilling og takpapp. (03.05.1943)

02/05/1943

Krigsflyger Nils Jørgen Fuglesang og Spitfire-flyet hans blir skutt ned over Nederland. Fuglesang tas til fange og havner sammen med andre allierte flygere i den godt bevoktede leiren Stalag Luft III i Schlesien. (02.05.1943)

01/05/1943

Beslutningen NSB tok i januar 1942, der ledelsen sa ja til å bruke krigsfanger i byggingen av Nordlandsbanen fra Mo i Rana til Fauske, iverksettes ikke før denne våren. NSB har så langt vært med på planleggingen av brakkeleirene for fanger som skal oppholde seg fra Mo i Rana og nordover. Krigsfangene skal bo i leirene og gjøre grovarbeidet med jernbanen. De skal ikke arbeide sammen med NSBs anleggsarbeidere eller andre sivile arbeidere. (01.05.1943)

01/05/1943

Under et alliert bombeangrep har en granat truffet en bungalow i Hillevågsveien 92 ved Kvalebergleiren i Stavanger. En 13 år gammel gutt blir drept og en søster invalidisert. (01.05.1943)

01/05/1943

Sju år gamle Anker Olsen faller i vannet ved fergeleiet i Stavanger etter at han og jevnaldrende gutter konkurrerer om hvem som klarer å hoppe på ferga mens den ligger lengst mulig fra land. Anker, som ikke kan svømme, bommer med satsen og havner i vannet. Den tyske marinesoldaten Willi Janke hopper uti og redder sjuåringen. (01.05.1943)

30/04/1943

Forsvarets Overkommando og Milorg skjerper tonen overfor norske offiserer som ennå ikke har meldt seg til tjeneste. Milorg påpeker at det er en plikt å reise til Storbritannia for å slutte seg til motstandskampen. Omtrent 104 offiserer har blitt beordret til London i løpet av april: “Regjeringen har bruk for Dem. Kom via Sverige hvis De på noen måte finner å kunne forlate landet”. Noen av offiserene har tatt æresordet fra 1940 svært alvorlig, slik at det for disse lammer enhver tanke på motstand; de har lovet overfor tyskerne at de ikke skal utføre noen fiendtlig handling mot dem. (30.04.1943)

29/04/1943

En gårdbruker på Ringerike får 60 dagers fengsel for å ha slaktet to kuer, én gris og 13 sauer ulovlig. (29.04.1943)