Hjem

1940
14/11/1940

Oslos menighetssøstre er samlet i Trefoldighetskirkens menighetshus i forbindelse med oppstart av innsamling til hjelp mot vinterens nød. Innsamlede midler og objekter skal fordeles mellom menighetene. De er især bekymret for gamle pensjonister. (14.11.1940)

(Faksimile: Aftenposten)

14/11/1940
14/11/1940

Kommissarisk statsråd Albert Hagelin sender rundskriv til fylkesmennene om at de skal føre kontroll med at kommunestyrene “i hele sin virksomhet følger Nasjonal Samling og dermed den nye tids retningslinjer”. (14.11.1940)

13/11/1940
13/11/1940
13/11/1940
13/11/1940
12/11/1940
11/11/1940
11/11/1940
11/11/1940
11/11/1940
11/11/1940

Etter protestene mot kommissarisk statsråd Jonas Lie i Bergen i går, reagerer politimesteren kraftig og rykker ut med advarsel til byens befolkning. Han sier at publikums holdninger ved NS-tilstelninger har vanskeliggjort politiets arbeide, og det blir forbud mot sammenstimlinger, mishagsytringer, piping, tilrop, “fornærmelige uttalelser om den tyske vernemakt” og sang av Kongesangen. (11.11.1940)

10/11/1940