Hjem

1942
27/06/1942

MT Leiv Eiriksson av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt øst for Barbados. Seks omkommer, mens resten av mannskapet bringes inn til Barbados av en hurtiggående britisk motorbåt. (27.06.1942)

27/06/1942

De første 30 russiske krigsfangene ankommer Kvitneset fort på Hareidlandet på Sunnmøre. I august 1941 startet tyskerne oppbyggingen av en festning i samarbeid med to norske entreprenører: Bernard Olsvik og Erlend Hurlen. (27.06.1942)

27/06/1942

MS Moldanger av Bergen blir torpedert og senket av en tysk ubåt utenfor USAs østkyst, på reise fra Buenos Aires til New York. 14 personer mister livet, mens 30 overlever. Ni mann tilbringer 48 døgn på flåte før de blir reddet. De har brød og vann for 21 dager, men klarer seg ved å fange fisk. Nærende kjøtt får de også fra ei skilpadde. Det ene bildet er tatt i New York etter redningen og viser de ni sammen med kaptein Frode Bjørn Hansen. Se Erik Byes samtale med fire av de overlevende i 1964: https://tv.nrk.no/se?v=FUHA64002664&t=860s (27.06.1942)

27/06/1942

Den største katastrofen som rammer Murmansk-konvoiene oppstår når PQ17, den 17. konvoien med krigsmateriell til Sovjetunionen, er på vei fra Reykjavik til Arkhangelsk. Der har konvoien vakt oppsikt blant tyske rekognoseringsfly; 35 lasteskip med krigsmateriell, beskyttet av store britiske sjøstridskrefter. Når den britiske admiral Pound (feilaktig) får opplyst at Tirpitz har gått ut fra Norge for å angripe PQ17, gir Royal Navy beskjed om at skipene skal spre seg. De forsvarsløse skipene blir deretter angrepet av tyske fly og ubåter, som i løpet av en uke senker i alt 24 (14 av fly og 10 av ubåter) av konvoiens skip. Kun 11 fartøy når fram til destinasjonen med 64 000 tonn gods. Resultatet blir midlertidig stans av de arktiske konvoiene fram til september. Bildet viser eksorte- og handelsfartøy ved Hvalfjörður før konvoiens avreise. (27.06.1942)

27/06/1942

I Norge blir utviklingen for jødene i Øst-Europa kjent gjennom den illegale avisen London-Nytt, som i dag melder at 700 000 jøder er myrdet av nazistene i Polen. Nyheten gjengis fra BBC, som tidligere i juni publiserte en rapport fra den polske eksilregjeringen. NS-medlem og redaktør av tidsskriftet Ragnarok, Hans S. Jacobsen, har også fått et brev fra en bekjent i SD i Katowice-distriktet som skriver at der gjør man “kort prosess” med polakker og jøder. (27.06.1942)

27/06/1942

LOs sentrale illegale Faglig Utvalg, som koordinerer motstandsarbeidet i fagbevegelsen, sender ut et opprop mot tvangsarbeid på tyske militære anlegg. Det heter blant annet: “Nei, la tyskerne utføre sitt krigsarbeid selv. Du som blir tatt ut til slikt arbeid: Nekt å reise!” (27.06.1942)

26/06/1942

BAKGRUNN: Både kystsamer og reindriftssamer får sine levekår relativt forbedret under okkupasjonen. De har mat, og deres salgsprodukter, fisk og kjøtt, blir sterkt etterspurt av tyskerne. I tillegg kan samer, som andre befolkningsgrupper nordpå, skaffe seg ekstrainntekter gjennom tyskerarbeid, transporttjenester og tvangsutleie av husrom. Tyskerne har ingen raselære der samene er plassert og beskrevet. Samene ses på som en eksotisk folkegruppe som de betrakter med en turists øyne. Men et par unntak finnes: Terboven bestemmer at samejenter som får barn med tyskere ikke skal få plass eller pleie på Lebensborn-hjem (SS-organisasjonens mødrehjem), og Himmler mener etter hvert at det er riktig å beskytte samenes “rene blod”. Ut over dette kjennes ingen spesielle tyske tiltak mot samer. Mange ledere i NS ser derimot på samene som en laverestående rase som må holdes atskilt fra andre nordmenn. Denne tanken sysler NS-folk videre med når Finnmark og Nord-Troms senere skal tvangsevakueres. Det mange ikke vet, er at mange samer fungerer som grenseloser og hjelper landsmenn med å flykte over til Sverige. Bildet viser en same og en tysk offiser under en røykepause. (26.06.1942)

26/06/1942

Landets apoteker har fordoblet omsetningen det siste året. De får nå månedlige kvoter av medisiner og prøver å drøye disse mest mulig. Folk går mer til legen enn tidligere, og de kjøper stadig mer medisiner. En rekke apotekervarer er nå rasjonert; blant annet kan magepreparater som tidligere var frie nå bare selges mot resept. (26.06.1942)

26/06/1942

Jernbanearbeider og jøde Moses Martin Bergmann blir arrestert. I november blir han sendt til Auschwitz med sin kone Ruth og barna Else Marie og David. Alle dør der. (26.06.1942)

26/06/1942

Konsultativ statsråd Johan Ludwig Mowinckel går av. Det har lenge pågått en strid om Mowinckel: Det er konsensus i London-regjeringen om at hans holdning under Riksrådsforhandlingene i 1940 var defaitistisk, blant annet ved at han viste forståelse overfor forhandlingene med tyskerne. Nygaardsvold har foreslått at Mowinckel drar til USA for å lede Nortraship, noe Mowinckel selv har kjempet imot. Likevel insisterer Nygaardsvold, og en bitter Mowinckel aksepterer stillingen i New York. (26.06.1942)

25/06/1942

Det bombes kraftig i Vardø. Det tyske luftvernet skyter mot flyene, men Vardø blir hardt rammet. Til sammen blir det droppet minst 19 bomber, og én av bombene faller omtrent 15 meter fra lærebrukets internatbygning som er i bruk som sykehus. Bygningen blir sterkt skadet av bombesplinter og steinsprut. Det blir også kastet ned en del flyveblader fra flyene. Flyvebladene blir samlet opp og avlevert til Hafenüberwachungstelle. Til sammen blir én kvinne, Berntine M. Bersvendsen, og to menn, Kristoffer S. Gjerde og Luther M. Larsen, drept. To kvinner blir såret. 34 bygninger blir skadet, enkelte så mye at de må rives. (25.06.1942)

25/06/1942

Spillegalskapen florerer, og stadig flere prøver lykken på totalisator. Det er tydelig at folk har flere penger mellom hendene på de største trav- og galoppbaner på Østlandet, og de sitter løst. På én helg blir det omsatt for to millioner kroner, det mangedobbelte av det som tidligere var normalt. (25.06.1942)

25/06/1942

Motstandskvinnen Abelone Møgster (58) fra Austevoll blir arrestert for å ha hjulpet englandsfarere i flukt fra Norge til Storbritannia. Hun blir tatt til fange sammen med sin bror, og begge blir overført til Bergen kretsfengsel og utsatt for grov tortur. Senere overføres Abelone til Grini, videre til kvinneleiren Ravensbrück som NN-fange og senest til utryddelsesleiren Mauthausen i Østerrike. Hun blir til slutt reddet av de hvite bussene og blir den eldste norske kvinnen som overlever fangenskapet som NN-fange. (25.06.1942)

25/06/1942

Hver dag kan man iaktta folk som fyller kurver og sekker med løvetann. Det er kaninholdere som er ute på “matauk”. Løvetann er utmerket tilleggsfôr til kaninene. Veiskråninger og jorder hjemsøkes, og her er det nok å ta av. Fullt så glade er ikke bønder som ser at folk tråkker ned den spirende grøden på åkeren. (25.06.1942)