Hjem

1942
21/02/1942

En fabrikk i Oslo-området har produsert sengetøy av papir og venter på Prisnemndas godkjennelse av priser. Papirgardiner er allerede i handelen, er populære og koster 2 kroner per sett. (21.02.1942)

21/02/1942

Prins Harald fyller 5 år. Her er prinsesse Ragnhild i speideruniform, Harald med stor bløtkake. Bak er kronprinsesse Märtha og kronprins Olav. Videre to uidentifiserte speidere i uniform. (21.02.1942)

21/02/1942

Osvald-gruppa utfører et likvidasjonsforsøk på Einar Dønnum. De prøver å sprenge huset hans i Vollsveien 45 på Jar. En bombe blir rigget med snorutløser til hageporten. Denne blir utløst, men Dønnum selv er ikke til stede og ingen blir skadet i eksplosjonen. Dønnum opptrer både som Stapo-mann og provokatør i bestrebelsene på å rulle opp den norske motstandsbevegelsen. Han blir etter hvert involvert i en rekke bestialske saker der norske motstandsfolk blir torturert og mishandlet. (21.02.1942)

20/02/1942

Politidepartementet meddeler: “Foranlediget av at nordmenn under fiendtlige strandhugg folkerettsstridig er blitt bortført til utlandet, er Politidepartementet bemyndiget til å foreta sikring av det tidobbelte antall personer blant dem som vitterlig sympatiserer med fienden”. (20.02.1942)

20/02/1942

I alt 12 000 av landets 14 000 lærere har undertegnet erklæringen der de nekter å medvirke til den nazifiseringen av landets ungdom som Quisling-regjeringens lover av 5. februar la opp til. (20.02.1942)

20/02/1942

Regjeringen vedtar 22 lover og et par forordninger, blant annet “Lov om utpantingsrett for bøter som ilegges befolkningen i et distrikt”. (20.02.1942)

20/02/1942

Etter gårsdagens avsetting av domprost Arne Fjellbu, innkaller biskop Berggrav landets øvrige biskoper øyeblikkelig til et møte i Oslo. (20.02.1942)

19/02/1942

Quisling trer for første gang fram for mediene samlet. Det skjer på en felles pressekonferanse på Grand Hotel i Oslo, etter hjemkomsten fra Berlin. Under pressekonferansen opplyser han om en sterkt stigende tilslutning til NS og bebuder samtidig en mulig avgrensning av denne tilstrømningen. (19.02.1942)

19/02/1942

Landets praktiserende jurister får sitt “samband” ved loven om Norges Advokatforbund. Høysterettsdommer Selmer er oppnevnt som landsleder. En aksjonskomité forbereder en protest på vegne av juristene. Man følger lærernes eksempel. (19.02.1942)

19/02/1942

Domprost Arne Fjellbu i Trondheim blir avsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet. Som domprost utnevnes en ny NS-prest fra Nord-Norge. Etter at politiet hadde hindret folk fra å komme inn i Nidarosdomen til Fjellbus gudstjeneste 1. februar, har både biskop og domprost protestert i skarpe ordelag. Fjellbu hevder at den spesielt tillyste gudstjenesten kl. 11 hadde “en ekstraordinær karakter”, med blant annet Hirden i sluttede formasjoner. Fjellbu mener at menigheten ikke kunne berøves sin gudstjeneste i sin kirke, og kunne dermed ikke erklære seg skyldig i noen form for politisk demonstrasjon. Han blir dermed avsatt. (19.02.1942)

18/02/1942

I Woodhaven er det stor glede: Catalina RW 824 ankommer med kapteinløytnant Jørgensen ved spakene. Endelig har man fått en norsk sjøflystasjon, selv om den foreløpig bare kan mønstre ett fly. (18.02.1942)

18/02/1942

Quisling har blitt møtt av en æresbataljon på Fornebu etter sitt besøk hos Hitler i Berlin. Etter møtet tror Quisling feilaktig at han skal få en større politisk rolle i Norge. Goebbels beskriver Quisling som naiv. (18.02.1942)

17/02/1942

London Radio har sendt ut en oppfordring til alle nordmenn om å holde seg innendørs i dag etter klokka 18. Dette til minne om de som har blitt henrettet av tyskerne. Oppfordringen får bred oppslutning. I Oslo har Nationaltheatret seks betalende tilskuere og Det Norske Teatret tyve. Også de fleste restauranter og kinoer er påfallende tomme. I Ålesund skriver NS-ordføreren: “Bak alle vinduer satt en ålesunder og trykket nesen mot ruten. Motvillig må jeg medgi at Ålesund ikke er en norsk by”. (17.02.1942)

17/02/1942

Gustav Adolf Neråsen, jernbanearbeider fra Øyer, blir arrestert for å være i besittelse av våpen. Han blir sendt til Møllergata 19, senere til Grini. Han blir senere henrettet i Trandumskogen. (17.02.1942)