Hjem

1940
04/04/1940

Det er avtalt at norske sjøfolk i utenriksfart får et høyere krigstillegg. Tillegget økes fra 200 til 300% for fart på Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia, Nederland og Tyskland. (04.04.1940)

03/04/1940

Det tyske utenriksdepartementet blir orientert om den tyske invasjonsstyrkens operasjonsordre og får utlevert dokumentene som skal overleveres den norske regjeringen på invasjonsdagen. Av instruksene fremgår det at Norge skal gjøres til et sterkt tysk støttepunkt, at det skal skapes en tysk base for sjø- og luftkrigføringen mot England og at Kongen for enhver pris skal hindres i å forlate Norge. Det er Hitlers ordre. (03.04.1940)

03/04/1940

Rapport fra Agder:
– Liket av en svensk sjømann er funnet ved Egersund. Papirene hans viser at han var hjemmehørende i Helsingborg.
– To drivende miner er observert 3,2 nautiske mil fra Lindesnes fyr.
(03.04.1940)

03/04/1940

Operasjon Weserübung er så smått i gang: Tyske fartøyer går ut fra Hamburg med forsyninger til tyske tropper. Fartøyene skal være fremme i norske havner når troppene ilandsettes. Britene har samtidig bestemt seg for å minelegge norske farvann 8. april. (03.04.1940)

03/04/1940

Utenriksdepartementet har fått flere bekymringsmeldinger fra den norske legasjonen i Berlin, hvor det fremgår at det går rykter om en forestående tysk aksjon mot Norge. Tjenestemenn i departementet blir urolige. (03.04.1940)

02/04/1940

Hitler signerer formelt Operasjon Weserübung: invasjonsplanen for Danmark og Norge. Utenriksminister Joachim von Ribbentrop blir informert om dette, slik at han kan planlegge hvilke unnskyldninger tyskerne kan bruke for å forsvare invasjonen. (02.04.1940)

01/04/1940

Den britiske marinen sender ni ubåter, to franske ubåter og én polsk ubåt til havområdene nær Danmark og Norge for patruljering. De vil vente på en eventuell tysk invasjon. (01.04.1940)

01/04/1940

Hitler har satt datoen for invasjon av Danmark og Norge: 9. april. To divisjoner skal sendes til Danmark og seks divisjoner til Norge, mens den tyske marinen skal assistere operasjonen. Luftwaffe skal også bistå fra lufta. (01.04.1940)

01/04/1940

Britene planlegger minelegging av norskekysten og vil gjennom “Plan R4” lage en plan for å reagere på eventuell tysk invasjon av Norge: De vil sende en infanteribrigade til Narvik og bataljoner til Trondheim, Stavanger og Bergen. (01.04.1940)

01/04/1940

Odelstinget har vedtatt et tillegg til loven om filmsensur: Sensuren gis fullmakt til å forby krigførende lands propagandafilmer som kan skade rikets interesser. (01.04.1940)

29/03/1940

Det er ved kongelig resolusjon bestemt at alle norske skip i krigsfarvann skal ha redningsvest eller redningsdrakt til hvert medlem av besetningen. (29.03.1940)

29/03/1940

Den tyske ubåten U-21 er internert i Kristiansand etter å ha grunnstøtt ved Ryvingen utenfor Mandal. Mannskapet tilbød en norsk fisker en stor, tysk pølse dersom han tauet dem fri, men han valgte i stedet å varsle politiet. (29.03.1940)

28/03/1940

Under krigsrådet i dag klager den franske generalen Gamelin på statsministrene: “Først hadde vi Daladier, som ikke ville gjøre noe som helst. Nå har vi fått Reynaud, som vil ha oss til å gjøre alt!” (28.03.1940)

28/03/1940

I krigsrådet i London går britene med på et fransk forslag om å legge ut miner i norsk farvann. Operasjon Wilfred forberedes og planlagt oppstart er 5. april. Hensikten er å forhindre frakt av jernmalm til Tyskland samt provosere tyskerne til en aksjon som legitimerer alliertes hjelp til Norge. Ilandsetting av allierte tropper i Narvik, Stavanger, Bergen og Trondheim er fortsatt et mål. https://www.youtube.com/watch?v=yQKAq-0aJEY

(28.03.1940)