Hjem

1940
28/09/1940

Kunngjøring fra politimesteren i Vardø: Det er forbudt å ødelegge eller skade oppslag, kunngjørelser, flagg, merker eller lignende satt opp av tyske myndigheter. Uvedkommende har heller ikke adgang innenfor Festningens gjerde. (28.09.1940)

28/09/1940

Frimerker med kong Haakons portrett er umåtelig populære, og mange overfrankerer brevene sine for å kunne bruke frimerkene. I dag kunngjøres det imidlertid at kongefrimerkene med verdiene 1, 1,50, 2 og 5 inndras fra 1. oktober og blir ugyldige. (28.09.1940)

28/09/1940

Medlemmene i det nye kommissariatet har lite politisk erfaring. Forordningen fra rikskommissæren sier at de er “like overfor Reichskommissar ansvarlig for en velordnet forvaltning av sitt virksomhetsområde”. Når de ulike “statsrådene” kunngjør forordninger, skal de skrive “Med samtykke fra der Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete og med hjemmel i forordning av 28/9 1940”. (28.09.1940)

28/09/1940

Fungerende LO-leder Elias Volan og nestformann Jens Evensen avsettes av tyskerne. Volan erstattes av den fagopposisjonelle Jens Tangen. (28.09.1940)

28/09/1940

I avisa 1ste Mai skriver Trond Hegna en lederartikkel med tittel “Ingen nordmann til salgs!”, som får stor betydning for holdningskampen i det okkuperte Norge. Hegna tar et oppgjør med Terboven og omtaler rikskommissærens ord som ærekrenkelser mot det norske folk. Tyskerne reagerer sporenstreks og stenger ned avisen. Hegna blir arrestert og fengslet samme kveld. Han blir satt i Stavanger kretsfengsel og senere overført til Grini. Teksten blir svært populær, folk leser den høyt på gatene, og den blir kopiert og spredt på lapper, også over til Sverige og London. (28.09.1940)

(Takk til Knut Hegna.)

27/09/1940
27/09/1940
27/09/1940

Gulbrand Lunde, den nye kommissariske kultur- og propagandaministeren, starter omorganisering av Norsk Telegrambyrå og andre institusjoner hvor “førerprinsippet” blir gjennomført med en pålitelig NS-sjef. (27.09.1940)

27/09/1940

Se oppsummering av tyskernes styre i Norge fra 9. april til 25. september, via administrasjonsråd og riksrådsforhandlinger: https://www.nrk.no/embed/PS*3464

26/09/1940
26/09/1940
26/09/1940
26/09/1940
26/09/1940