Hjem

1940
06/04/1940

Det har kommet inn meldinger om at det norske skipet Mira, i Englandsruten mellom Bergen og Newcastle, i går har blitt angrepet av tyske fly over Nordsjøen. Angrepet har skjedd selv om Norge fortsatt er nøytralt. Skipet har blitt forfulgt før det ble bombardert 7-8 ganger. Flere bomber eksploderte få meter fra skutesiden og to av mannskapet ble skadd av splinter. Mira hadde omtrent 100 passasjerer ombord. En engelsk destroyer jaget flyene bort med luftvernartilleri. (06.04.1940)

(Foto: Anders Beer Wilse (1865 – 1949), via Wikimedia Commons)

05/04/1940

Den tyske legasjonen i Drammensveien 74 arrangerer i dag mottagelse for prominente norske politikere, offiserer og embetsmenn, etter ordre fra Berlin. Flere inviterte melder avbud, men utenriksminister Koht ankommer sammen med flere offiserer. En av dem, løytnant Odd Bull i Hærens Flygevåpen, forteller: “Antrekket var kjole og hvitt. Det var stående buffé. Jeg husker det tyske vertskapet blant annet serverte skotsk whisky, men man hadde fjernet etikettene på flaskene. Tyskerne innledet mottagelsen med å vise en propagandafilm om felttoget i Polen og Luftwaffes angrep på Warszawa. Hensikten var tydeligvis å få alle norske tilstedeværende til å forstå følgene hvis man satte seg opp mot den tyske krigsmakt. Utenriksminister Koht forlot ambassaden midt under filmfremvisningen.” (05.04.1940)

(Bildet: Odd Bull, Wikimedia Commons)

05/04/1940

Advarsler om en forestående tysk invasjon kommer også fra Aftenpostens korrespondent i Berlin, Theo Findahl, som i går hadde innlegget “En korrespondents fantasier” i avisens morgenutgave. Han melder at det foreligger rykter om store troppeansamlinger i Nord-Tyskland. Dagens Aftenposten melder også om tyske fly som har tatt bilder av Norge. (05.04.1940)

(Faksimile: Aftenposten arkiv)

05/04/1940

Etter flere øvelsestokt i Østersjøen seiler den tyske krysseren Blücher i dag ut fra sin hjemmehavn Kiel til Swinemünde for å plukke opp 800-900 soldater med ammunisjon og utstyr. (05.04.1940)

05/04/1940

12 britiske krigsskip forlater sine havner for å seile til norskekysten. Den britiske regjeringen har godkjent planen for minelegging utenfor kysten (Operasjon Wilfred), men forsinkelser gjør at den ikke kommer til å bli iverksatt før 8. april. Frankrike og Storbritannia sender en note til den norske regjering hvor de presiserer at de har rett til å nekte tyskerne tilgang til norske ressurser og at de vil hindre at Tyskland utnytter norsk nøytralitet. (05.04.1940)

(Bildet: HMS Renown er ett av skipene fra Royal Navy på vei mot norskekysten)

05/04/1940

Utenriksdepartementet har fått enda flere meldinger om rykter om tysk aksjon mot Norge. Generalstabssjef oberst Hatledal går til utenriksminister Koht i dag for å be om mobilisering. Den politiske ledelsen mener imidlertid at det ikke er hold i ryktene. (05.04.1940)

04/04/1940

Tyske krigsskip planlegger i hemmelighet å frakte invasjonsstyrker til Norge kamuflert som fartøy fra den britiske marine. De skal flagge med Union Jack og respondere radioanrop med “British ship”. (04.04.1940)

04/04/1940

Dagens Aftenposten: “Efter hvad det blev meldt fra Bergen sent igår aftes, blev dampskipet “Sten”, tilhørende Thv. Halvorsen, Bergen, igår eftermiddag et godt stykke utenfor territorialgrensen utenfor Jæren angrepet av et tysk fly. Flyet slapp en bombe over skibet, men den rammet ikke. Båten led ingen skade, og mannskapet er helt uskadt”. (04.04.1940)

04/04/1940

En tysk etterretningsoffiser som er motstander av Hitler-regimet, Hans Oster, avslører til en nederlandsk militærattaché at et overfall på Danmark og Norge er i vente. Nederlenderen varsler svenske, danske og norske legasjoner i Berlin. Svenskene og danskene sender straks kurerer med fly for å overbringe beskjeden, mens den norske legasjonssekretæren i Berlin, Ulrich Stang, sender et brev om at det regnes med tysk innmarsj i Nederland og Danmark. Norge nevnes ikke med ett ord. Det viser seg senere at Stang er nazivennlig og kommer til å bli medlem av Nasjonal Samling. (04.04.1940)

(Bildet: Hans Oster)

04/04/1940

Et tysk militærfly har nødlandet på Sola. Besetningen satte fyr på flyet og ble anholdt av en norsk patrulje. (04.04.1940)

04/04/1940

En svensk korrespondent i engelske Daily Telegraph melder at en transportflåte og 400 000 mann er samlet i tyske havner i Østersjøen. Disse skal være klare til ilandsetting i Norge hvis England gjør noe mer for å stanse malmtransport til Tyskland. (04.04.1940)

04/04/1940

Britiske aviser melder om økt konsentrasjon av tyske tropper i tyske havner, og britene sender ubåten HMS Snapper til patruljering i Skagerak. (04.04.1940)

04/04/1940

Det er avtalt at norske sjøfolk i utenriksfart får et høyere krigstillegg. Tillegget økes fra 200 til 300% for fart på Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia, Nederland og Tyskland. (04.04.1940)

03/04/1940

Det tyske utenriksdepartementet blir orientert om den tyske invasjonsstyrkens operasjonsordre og får utlevert dokumentene som skal overleveres den norske regjeringen på invasjonsdagen. Av instruksene fremgår det at Norge skal gjøres til et sterkt tysk støttepunkt, at det skal skapes en tysk base for sjø- og luftkrigføringen mot England og at Kongen for enhver pris skal hindres i å forlate Norge. Det er Hitlers ordre. (03.04.1940)