Hjem

1940
06/06/1940

Ingøy kringkaster ved Hammerfest bombes kl. 16:14. En av de 12-14 bombene treffer ved tilfluktsrommet og sprenger en stein gjennom rommet som treffer telegrafreserven som dør momentant. Else Mortensen springer vekk og blir skutt fra flyet. (06.06.1940)

06/06/1940

Et britisk hangarskip nordvest for Senja sender ut fly som bomber Fauske. Målet er radiostasjonen og det man tror er tyskernes hovedkvarter på Finneid. Bombingen er lite effektiv og rammer dårlig. Dette er de siste kamphandlinger i Fauske. (06.06.1940)

06/06/1940

Major Lindbäck-Larsen henstiller til kongen om å slutte fred med tyskerne og ber om at konge og regjering blir i landet. Under en regjeringskonferanse med general Ruge tilstede, tar man imidlertid samme standpunkt som tidligere: Fredsforhandlinger skal ikke skje. Det er nå på det rene at kongen og regjeringen velger å forlate landet for å føre krigen videre utenfra, i tråd med forsvarssjef Ruges anbefalinger. (06.06.1940)

06/06/1940

Helgelandsbataljonen (I/IR 14) og Alta bataljon kjemper fortsatt mellom Kobberfjell og Bjørnfjell for å drive tyskerne mot svenskegrensa. I/IR 14 har drevet oppholdende strid helt fra Nord-Trøndelag siden april. (06.06.1940)

06/06/1940

Mange innsatsvillige nordmenn samler seg i London. Blant disse er Martin Linge, som nå har fått behandling for skadene han pådro seg på Åndalsnes i slutten av april. Nordahl Grieg og Olav Rytter er sammen med Linge blant de første til å snakke om å yte motstand mot okkupanten på norsk jord. (06.06.1940)

06/06/1940

Jonas Lie har blitt inspektør for kriminalpolitiet i Norge. Etter utnevnelsen brenner politimester Welhaven i Oslo sitt overvåkningskartotek over registrerte kommunister, for å hindre at det faller i Lie og tyskernes hender. (06.06.1940)

05/06/1940

Hans Eng, innmeldt i NS i 1933, har blitt overlege i NS’ avdeling for folkehelse og bedriftslege i NRK. Hans oppgaver skal også bli å fungere som bedriftslege for Statspolitiet og undersøke fanger som har blitt syke. Senere blir han Quislings livlege. (05.06.1940)

05/06/1940

Den jødiske menigheten i Trondheim blir avkrevd medlemslister av byens politikammer, og blir bedt om å slå sammen de jødiske menighetene i Trondheim og Oslo for å forenkle prosessen med å få oversikt over alle jøder. (05.06.1940)

05/06/1940

Gutta som kom fra Shetland til Gulen for seks dager siden deler seg i ulike grupperinger. Rubin Langmo, Axel Kronberg og lederen for motstandsoperasjonen på oppdrag for britene, Simon Sinclair Fjeld, lesser sprengstoff og annet nødvendig utstyr i sekkene sine og drar til fjells på vei mot den første sabotasjeaksjonen på norsk jord under krigen. (05.06.1940)

04/06/1940

Tyske slagskip, fire jagere og krysseren Admiral Hipper forlater Kiel for å angripe de alliertes forsyningslinjer utenfor Nord-Norge. De ønsker således å lette trykket mot general Dietls styrker ved Narvik. (04.06.1940)

04/06/1940

De siste krigsfangene i Bergen- og Stavangerområdet blir satt fri. Dette gjelder menige. Offiserer slippes ikke fri før de signerer erklæring om at de ikke på ny skal gripe til våpen mot tyskerne. (04.06.1940)

04/06/1940

Det foregår harde kamper mellom norske og tyske styrker i fjellene ved Narvik. I følge tysk hærledelse er det kun et tidsspørsmål før tyskerne i området vil måtte kapitulere eller la seg internere i Sverige. Se video om de siste kampene i fjellene: https://www.youtube.com/watch?v=uCR0zky0oaM

(04.06.1940)

04/06/1940

Professor og tannlege Guttorm Toverud benytter anledningen til å formidle at man ikke bør gråte over sparsommelige rasjoner av kaffe og sukker, da et mindre forbruk av dette bare er sunt. (04.06.1940)

04/06/1940

General Ruge er egentlig innstilt på å bli med over til England, men etter påtrykk fra nære militære rådgivere blir han overbevist om at hans plikt er å ikke forlate sine soldater. Han vil dermed bli i Norge. General Fleischer blir den som, mer eller mindre ufrivillig, skal bli med til England for å gjenopprette hærens overkommando. (04.06.1940)