Hjem

1940
21/06/1940

Årsaken til mangel på sykler er ganske klar: Det er strenge restriksjoner på bilkjøring. Her fra Forsyningsdepartementets oppslag.

(21.06.1940)

21/06/1940

NKPs avis Arbeideren krever fredsavtale med Tyskland, ny regjering og opphevelse av alliansen med England og Frankrike.

(21.06.1940)

21/06/1940

I mai inndro politiet i Oslo, Bergen og Kristiansand radioer i jødisk eie, og nå får lensmannskontoret i Verdal beskjed om å beslaglegge jøders radioapparater. (21.06.1940)

21/06/1940

Bergensbanen trafikkeres igjen etter opphold siden 9. april. Turen fra Oslo til Bergen tar 13 timer. (21.06.1940)

21/06/1940

Stortingets presidentskap jobber med utformingen av brevet som skal sendes til kongen med spørsmål om han vil abdisere. Utkastet inneholder detaljer om forhandlingene som har pågått med tyskerne, men tyskerne forkaster utkastet og presiserer at brevet skal være “kort og fyndig”. (21.06.1940)

(Bildet: Stortingets presidentskap 1940)

20/06/1940

Det nærmer seg sankthansaften, og Aftenposten presiserer at det ikke er tillatt å brenne bål etter kl. 22 på grunn av blendingsforskriftene. Det advares også om at det er farlig å feire sankthanskvelden med bål på grunn av tørken i Oslo-området.

(20.06.1940. Faksimile: Aftenposten arkiv.)

20/06/1940

I “Norwegian Reception Camp” i Dumfries i Skottland har omtrent 500 norske menn og kvinner meldt seg til frivillig krigstjeneste. Mange er uniformert, og det er fraktet noe tyngre utstyr fra Norge, deriblant mitraljøser og artilleri. (20.06.1940)

20/06/1940

Sportsbutikker i Oslo melder om stor etterspørsel etter sykler. Lagrene er tømt, og publikum må regne med ventetid på 14 dager. (20.06.1940)

20/06/1940

Norske krigsfanger og andre militære som befinner seg på sykehus, i skoler eller liknende får beskjed om å innlevere militært utstyr som har tilhørt tyske og norske falne og sårede. Det skal skje innen 25. juni. (20.06.1940)

20/06/1940

Krysseren Admiral Hipper og slagskipet Gneisenau forlater Trondheim havn for oppdrag i islandske farvann. Den britiske ubåten HMS Clyde oppdager Gneisenau og fyrer av en torpedo som gjør at skipet må returnere til Trondheim for reparasjoner. (20.06.1940)

20/06/1940

Parallelt med sjømannsorganisasjonenes generelle hyreforhandlinger presser britene på for å harmonisere hyrer for britiske og norske sjøfolk, slik at de norske ikke tjener mer enn de britiske. En avtale om reduserte hyrer for norske sjøfolk er signert, til tross for at norske sjøfolk i USA mønstrer av. Mellomlegget skal plasseres i et fond som skal betales ut etter krigen. (20.06.1940)

20/06/1940

Sjøforsvarets overkommando blir gjenopprettet i London, etter at kommanderende admiral Henry Diesen kom fra Nord-Norge i går. Oppgaven er å skaffe materiell og personell til den norske marinen. Foreløpig har marinen 13 fartøyer og 2 motortorpedobåter til rådighet, blant dem Sleipner som tjenestegjorde i Romsdalsfjorden i april, Draug, Fridtjof Nansen og Nordkapp. (20.06.1940)

19/06/1940

Det norske handelsskipet Tudor blir senket av en tysk ubåt utenfor Spania. Én person omkommer og 38 overlevende blir plukket opp av briter. (19.06.1940)

19/06/1940

I et møte i den norske sjømannskirken i Liverpool blir det samlet inn 2000 kroner til det norske motstandsarbeidet. Martin Linge taler til forsamlingen og sier at Norge er som skapt for hemmelig motstand. (19.06.1940)