Hjem

1940
16/06/1940

Britene er i ferd med å bygge opp spesialavdelinger som skal operere i okkupert område (Special Operations Executive, SOE). Norske flygere som oppholder seg i Storbritannia skal sendes til utdanning i Canada. (16.06.1940)

16/06/1940

Kong Haakon holder radiotale fra London, der han takker det norske folk og forklarer at han helst ville blitt i landet for å dele “disse jerntunge tider” med sitt folk. Han forsikrer også at motstanden skal opprettholdes utenfra. Hør talen: https://www.nrk.no/embed/PS*4757

(16.06.1940)

15/06/1940

Administrasjonsrådet avviser den tyske politiske nyordningen. Dellbrügge opprettholder imidlertid de tyske kravene. (15.06.1940)

15/06/1940

Rubin Langmo, Axel Kronberg og Anders Fjeld ankommer rørgaten til Bjølvefossen kraftanlegg i Ålvik. Planen er å sprenge rørledningen og lamme kraftstasjonen. Ladningene settes på og telefonsambandet brytes. Noen av deltakerne i gruppa har også underminert mye av veien mellom Bergen og Norheimsund for å hindre hurtig tysk fremrykning. (15.06.1940)

15/06/1940

På grunn av krigssituasjonen tar et økende antall norske sjøfolk arbeid på land i USA eller skifter til andre lands fartøy i mindre utsatt fart. En god del av sjøfolkene er såkalte uteseilere som ikke har vært hjemme i Norge på mange år. Røttene til Norge er følgelig svakere. Resultatet blir mangel på sjøfolk i Nortraships flåte. (15.06.1940)

15/06/1940

En tysk ubåt angriper den allierte konvoien HX-47 sørvest for England. Den norske tankbåten Italia blir senket. 19 omkommer og 16 overlevende blir plukket opp av britiske HMS Fowley. (15.06.1940)

15/06/1940

De første tyske troppene kommer til Ålesund. (15.06.1940)

15/06/1940

Det blir innkalt til mer formelle forhandlinger om det nye riksrådet Terboven ønsker å opprette. Administrasjonsrådet og representanter for de store partiene skal delta. Det skal forhandles “under forutsetning av at Kongen og Regjeringen ikke avsettes”. (15.06.1940)

15/06/1940

Dellbrügge krever, på vegne av Terboven, at regjeringen avsettes, at flyktede stortingsmenns mandater erklæres ugyldige, at ny regjering utpekes og at det fastsettes et nyvalg til Stortinget. Alternativet til dette er en ren tysk administrasjon med langt skarpere opptreden enn hittil. (15.06.1940)

15/06/1940

Bergen er rammet av et voldsomt britisk flyangrep. Det blir store skader, og et stort boligområde på Nordnes blir rasert. Den Nationale Scene blir skadet. 7 mennesker mister livet, 108 hus blir totalskadet og 1335 mennesker mister hjemmene sine. Tyskerne tar seg selv til rette og sprenger vekk en rekke hus for å hindre at nye områder blir antent. Dette skader brannslangene og sprer brennende treverk omkring, som antenner enda flere hus. (15.06.1940)

14/06/1940

Politiske fanger og polske motstandsfolk ankommer Auschwitz og utgjør den første store fangetransporten til leiren. Leiren ble opprettet i januar og består av omtrent 20 bygninger. Rudolf Höss er øverstkommanderende. (14.06.1940)

14/06/1940

Norges Industriforbund sender ut en redegjørelse fra Regjeringsadvokaten om at norske borgere gjerne kan skrive kontrakter med okkupasjonsmakten. (14.06.1940)

13/06/1940

Den første tyske okkupasjonstroppen ankommer Harstad, tre dager etter kapitulasjonen. Tyskerne slår opp plakater på stolper og husvegger med overskriften “Skutt blir den som…”. Nytelse av alkohol blir forbudt, folk må ikke samles i flokker på mer enn seks personer og det innføres portforbud fra kl. 22. (13.06.1940)

13/06/1940

En uformell norsk gruppe med skiftende sammensetning starter forhandlinger med Hans Dellbrügge om tyske krav som er fremlagt etter kapitulasjonen. De rådfører seg meg Administrasjonsrådet og Høyesterett. Terboven krever et riksråd som skal avløse Administrasjonsrådet og at regjering og kongehus må avsettes. Terboven setter frist til 17. juni for å godta dette, og dermed er riksrådsforhandlinger i gang. (13.06.1940)