Hjem

1940
27/04/1940

Flere steder driver tyskerne sivile foran seg som dekning. I Gausdal brukes 70 sivile som skjold ved Austlid og deretter 20 sivile frem mot Segalstad bru. To av de sivile mister livet, deriblant Sigrid Undsets sønn Anders Castus Svarstad. (27.04.1940)

27/04/1940

Arbeiderbladets journalist Per Bratland, på oppdrag for NTB og Utenriksdepartementet, søker om å få et intervju med Kongen. Utenriksminister Koht innvilger intervjuet, som skal finne sted i morgen. (27.04.1940)

26/04/1940

Tyske styrker tar Kvam etter harde kamper, og britene trekker seg tilbake blant annet fordi tyske styrker setter fyr på skogen. Omtrent 70 hus går tapt i branner, deriblant kirken fra 1775. (26.04.1940)

26/04/1940

I Trondheim blir en tysk flysoldat funnet drept i en leilighet. Leilighetens beboer har flyktet, men han blir senere funnet i Tromsø og arrestert. Trondheims ordfører og politimester advarer mot fornærmende opptreden mot okkupasjonsmakten. (26.04.1940)

26/04/1940

Det kjempes i Gausdal, og den 60 år gamle pensjonerte major Thomas J. Broch kjører inn i fiendens linjer med en mitraljøse og en liten flokk soldater. De når frem til Bjørnsons Aulestad, der Broch faller mens soldatene kommer seg vekk. (26.04.1940)

26/04/1940

Den norske jageren Sleipner, som fortsatt ligger i Romsdalsfjorden, blir i løpet av en drøy time forsøkt bombet og beskutt av 11 tyske fly. Det blir sluppet omtrent 45 bomber, og den nærmeste faller 20 meter fra skutesiden uten å gjøre skade. Ombord tas det til slutt avgjørelse om å flykte til Lerwick på Shetland, fordi ammunisjonslageret begynner å gå tomt. Dette mannskapets heltemodige innsats ender på Shetland i morgen kveld. (26.04.1940)

26/04/1940

I London besluttes det å trekke britiske tropper ut av Sør-Norge om et par dager. (26.04.1940)

26/04/1940

Guttorm Lie er nede i bygda for å se til husene som ligger ved riksveien mellom Gulsvik og Flå i Buskerud. Han ser to stykker komme på sykkel og går ned til veien for å spørre etter nyheter. Den ene sykkelen kjenner han igjen som den til ei dame lengre nede i bygda. Det viser seg at de to på syklene er tyske soldater. De hopper av syklene og griper etter geværene som henger over ryggen. Guttorm har en revolver, en Nagant, og skyter begge soldatene før han tar beina fatt oppover jordet. Hovedstyrken bak ser hva som skjer og skyter etter Guttorm før han kommer seg inn i skogen. De treffer ikke. Når Guttorm blir spurt om han hadde skutt for å drepe eller såre, var svaret at de to soldatene uten tvil var døde. (26.04.1940)

(Takk til Roar Stillingen for historien)

26/04/1940

Hitler er irritert over at britene har fått ilandsette tropper i Åndalsnes, og beordrer en enda hardere bombing av byen. Byen blir totalt ødelagt i et flammehav. Se video: https://www.facebook.com/okkupasjonen/videos/2026366754279081/

(26.04.1940)

26/04/1940

Ekteparet Gleditsch har levert Norges Banks kontantbeholdning i banken i Molde og drar innom Knausen en tur. Der kommer de i snakk med Trygve Lie, som skaffer dem husrom i villaen Retiro. Her bor mange statsfunksjonærer, og Einar Gerhardsen er innkvarteringssjef. På dette tidspunkt har Molde blitt landets nye hovedstad, som huser både Kongen, kronprinsen, regjeringen og statsfunksjonærer. Gleditsch skriver:

(26.04.1940)

26/04/1940

Transporten med resterende gullbeholdning kom frem til Molde i morges. Det var en vanskelig ferd på dårlige veier, så transporten tok hele natta. Fire lastebiler brøt sammen underveis, med påfølgende omlasting. I Molde blir gullet plassert i kjelleren til Confectionsfabriken Superb, som blir ansett som den sikrest mulige plasseringen når byen er under kontinuerlig bombing. (26.04.1940)

25/04/1940

HMS Galatea ankommer London, og kontoret for Nortraship opprettes der for å administrere den delen av den norske handels- og fangstflåten som er utenfor tysk kontroll. (25.04.1940)

25/04/1940

Se video om Trønderbataljonens tragedie i Gratangen 25.04.1940: https://www.youtube.com/watch?v=qtrWbfHSQlI

25/04/1940

De 180 norske fangene fra Gratangen blir tatt med til Elvegårdsmoen ved Narvik, hvor de blir beordret til å bære materiell til fronten. (25.04.1940)