I Stavanger er det stor strid om lands-ølet. Butikksalg av alkoholholdig øl har lenge vært forbudt. Nå kommer det krav om frigivelse av lands-øl, men avholdsfolket protesterer. I bytingets møte sier finansrådmann Middelthon at «kaffesurrogater må være et langt dårligere nytelsesmiddel enn det helt uskadelige lands-øl, og den blomster-te som man nå til dels får servert, er likefrem redselsfull!» Bytinget vedtar å frigi lands-ølet for butikksalg, til tross for avholdsfolkets protest. (19.12.1941)