Rutebåten DS Vestri, som går i rute mellom Stavanger og Oslo, blir angrepet av et enslig, alliert fly rett etter passering av bøyen ved Bøskinnene utenfor Sola. Skipet blir truffet av to bomber og kommer i brann. Fire mann av besetningen blir drept: Bernt Stapnes, Jacob Sæstad, Torleif H. Notland og Alf K. Kristiansen. Kapteinen og båtsmannen blir igjen om bord og klarer å få skuta inn til Vistestranda, der den ender sine dager. Ingen passasjerer var med skipet denne dagen. (04.12.1941)