Politikonstabel Andreas Eriksen (27), telegrafist Sigurd Johannesen (37), direktør Rolv Lea (50), direktør Tønnes Hauge Puntervold (50) og overrettssakfører Harald Torsvik (37) har blitt henrettet etter å ha blitt avslørt som medlemmer av et nettverk som har organisert flyktningtrafikk fra Ålesund til Storbritannia. Noen av dem har også operert en sender i Oslo og sendt meldinger til Storbritannia. De dømmes til døden for spionasje og «forrædersk begunstigelse av fienden». Fire andre nordmenn har også blitt ilagt strenge tukthusstraffer på inntil 10 år. (25.11.1941)