Det som finnes av resterende radioapparater i Oslo, Aker, Asker og Bærum blir inndratt. Her fra Møllergata skole. (10.09.1941)