Det er lange køer utenfor postkontorene i Oslo, fordi det nye énkronesfrimerket gis ut. Frimerket markerer at det er hundre år siden universitetsbygningen ble oppført. Det ryktes at merket vil stige sterkt i verdi allerede etter få dager, kanskje opp til seks kroner. Opplaget på 100 000 frimerker selges i løpet av én time. Bare få merker brukes på brev. (02.09.1941)